Prva skupina 30 malih in srednjih podjetij uspešno zaključilo 5 mesečni proces strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja

Prva skupina 30 malih in srednjih podjetij uspešno zaključilo 5 mesečni proces strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja

September 2023

Prva skupina 30 malih in srednjih podjetij uspešno zaključilo 5 mesečni proces strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja

Avgusta je prvih 30 malih in srednje velikih podjetij zaključilo intenziven proces strateške, trajnostne in krožne transformacije poslovanja. Podjetja različnih dejavnosti so bila izbrana na prvem roku javnega razpisa in so skupaj z dodeljenimi strokovnjaki intenzivno in poglobljeno delali na sedežu podjetij kar 5 mesecev.

Rezultati poglobljenih strateških procesov v posameznem podjetju so:

  • izdelana 5 letna trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja
  • postavljeni poslovni modeli s prehodom na krožni sistem procesov
  • izdelan portfelj aktivnosti in akcijski načrt uresničevanja strategije
  • pripravljen izvedbeni projekt, ki bo naslavljal in apliciral ključne krožne inovacijske rešitve v celotnem procesu poslovanja, s ciljem zniževanja negativnih učinkov na okolje.

Konec avgusta smo se zbrali na 2. sinergijskih delavnici, ki je tudi zaključni dogodek treh obveznih skupnih srečanj te skupine podjetij, kjer smo jim za uspešno delo tudi čestitali. Podjetja so slavnostno prejela Priznanje za trdo delo.

Zbrana podjetja so že oddala vloge na Fazo B, kjer so izbrali enega od strateških projektov ter pripravili načrt izvedbe, s katerim bodo konkurirali za sofinanciranje v Fazi B javnega razpisa.

Veselimo se novih idej, inovativnih podvigov na poti k uspehu ter graditvi boljše, resnične vrednost za ljudi, naravo in skupnost.