Projekt VIBE - Venture Initiative in the Balkan Europe

Projekt VIBE - Venture Initiative in the Balkan Europe

Projekt VIBE - Venture Initiative in the Balkan Europe

30. 04. 2013

Projekt VIBE se izvaja v okviru programa teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa (SEE: South-East Europe). Partnerski konzorcij je zelo obsežen in zajema 20 partnerjev iz 12ih različnih držav omenjenega območja.

Projekt VIBE se izvaja v okviru programa teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa (SEE: South-East Europe). Partnerski konzorcij je zelo obsežen in zajema 20 partnerjev iz 12ih različnih držav omenjenega območja.

Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA) - (sedaj SPIRIT Slovenija, javna agencija) je vlogo vodilnega partnerja prevzela s ciljem organizirati konkretno regijsko podporo start up podjetjem in jih z enotno metodologijo usposobiti za nastope pred investitorji iz cele Evrope. Razvoj trga tveganega kapitala je v obdobju krize, ki zmanjšuje obseg finančnih podpor, pomembna priložnost za rast perspektivnih podjetij.

Cilji projekta so:

  • Identifikacija vseh akterjev v regiji, ki so nosilci kapitala in predstavljajo potencial za mlada, inovativna podjetja
  • Narediti zemljevid finančnih možnostih/priložnosti v regiji
  • Ustvariti platformo za usposabljanje/pripravo podjetij za nastop pred investitorji
  • Organizacija 4ih Investicijskih Forumov s poudarkom na sektorjih: IKT, okoljske tehnologije ter biotehnologija/zdravje
  • Spodbujanje in izvedba čezmejnega investicijskega programa

V sklopu projekta bo v Ljubljani prvič potekal mednarodni investicijski forum. Kot vodilni partner bo SPIRIT Slovenija, javna agencija sodelovala tudi pri izvedbi ostalih treh investicijskih forumov na Balkanu.

Projekt se je uradno začel s 1. 1. 2013 in traja do 31. 12. 2014. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uradna stran projekta je še v izdelavi.

Dodatne informacije: Vodja projekta VIBE je Mojca Meglič, Tel: 0590 89 537, e-pošta: mojca.meglic@tia.si.

Nazaj