Projekt »STOPbirokraciji.si«

Projekt »STOPbirokraciji.si«

Projekt »STOPbirokraciji.si«

12. 08. 2013

Projekt »STOPbirokraciji.si« naj bi odpravil administrativne ovire in podjetjem prinesel znatne prihranke.

Projekt »STOPbirokracija.si« namenjen poenostavitvi čim več postopkov, kar je strateški cilj vlade. Manj bo zapletenih postopkov, več bo prihranka denarja in časa. Ocenjen čas trajanja projekta za zmanjševanje birokracije je do pomladi leta 2015, v tem obdobju pa naj bi prihranili 360 milijonov evrov.

Ukrepi za odpravo birokracije

  • Deregulacija poklicev: odpravlja se obveznost pridobivanja dovoljenj za posamezno dejavnost (primer je slaščičarska dejavnost, kjer dovoljenje za opravljanje dejavnosti ni več potrebno; naslednja dejavnost, kjer dovoljenje ne bo več potrebno, bo frizerska). Načrtovan prihranek je pet milijonov evrov.
  • Poenostavlja se zaposlovanje, zaposlitev je možna tako rekoč že v enem dnevu, saj ni več zakonsko predpisanega objavljanja prostega delovnega mesta na zavodu za zaposlovanje.
  • Enomesečni rok za izdajo gradbenega dovoljenja: če v tem času nihče ne vloži pritožb, upravna enota izda gradbeno dovoljenje.
  • Namesto strank bi vse obrazce izpolnjevali javni uslužbenci na okencih. Državljan bi tako prišel na okence z vso potrebno dokumentacijo, tamkajšnji uslužbenec pa bi namesto njega izpolnil vse potrebne obrazce. Izvedba tega ukrepa je načrtovana z začetkom prihodnjega leta.
  • Podobno kot informativni izračuni dohodnine bi se izračunavali tudi vsi socialni prejemki, kot so štipendija, denarna pomoč, plačilo vrtca in podobno. Državljanom ne bi bilo več treba vsako leto oddajati obrazcev in čakati na odločbe, ampak bi center za socialno delo vsako leto na dom poslal informativne izračune, možne pa bi bile pritožbe tistih, ki z odločbo ne bi bili zadovoljni.
  • Enkratno poročanje podatkov podjetij: predlog je, da bi podjetja namesto na AJPES, občino, davčni urad in drugam prek enotnega portala vnesla podatke le enkrat, od tam pa bi bili vidni vsem tem institucijam.
  • Uvedba sistema za pridobitev dovoljenja tujcem: predlog sledi načelu »zadeve, ki jih potrebuješ za en življenjski dogodek, urediš na enem mestu«.
  • Prenova sistema pavšalistov: vlada je ugotovila, da prejšnji sistem ni bil uspešen. Bojevati se nameravajo tudi proti sivi ekonomiji, in sicer tako, da bi naredili davčno stopnjo bolj dostopno - tako nizko, da se ji ne bi izogibali.
  • Pocenitev javnih naročil: naročnik bo postavil ceno, ponudniki pa bodo licitirali, »kdo da manj«. Vse javne naročilnice bi tudi čim bolj povezali, minister pa želi še, da se ljudje, ki opravljajo ta naročila, ne bi več toliko skrivali za formalizmom in da bi odpravili nekatere podrobnosti.

Portal »STOPbirokracija.si

Portal je namenjen sprejemanju predlogov državljanov in podjetij za poenostavitev oziroma odpravo birokracije. Vsak predlog bodo pregledali ter ocenili možnost uresničitve. Vsak državljan, ki bo na portal podal svoj predlog, bo dobil odgovor, ne glede na to, ali je izvedba predloga mogoča ali ne.

Omenjeni portal ni novost, v preteklosti se je imenoval minus 25, saj je cilj, da se gospodarstvu znižajo stroški za 25 odstotkov.

Nazaj