Projekt ICON - pomoč malim podjetjem

Projekt ICON - pomoč malim podjetjem

Projekt ICON - pomoč malim podjetjem

15. 10. 2012

V Razvojni agenciji ROD so odprli informacijsko pisarno v okviru projekta ICON.

V Razvojni agenciji ROD so odprli informacijsko pisarno v okviru projekta ICON.

Namenjen je povečanju konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetji, tudi s pomočjo ti. mreženja. Mrežo regionalnih informacijskih pisarn na obeh straneh meje z Italijo so odprli še v Kopru, Trstu in Gorici. Tam lahko manjša podjetja dobijo informacije o možnostih financiranja inovacij, podjetništva in internacionalizacije ter pomoč pri iskanju poslovnih partnerjev in priložnosti ob meji z Italijo.

Pisarne nudijo še podporo pri ustanavljanju podjetij in svetovanjem začetnikom na tem področju.

Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletnem naslovu: www.icon-project.eu.

Nazaj