Projekt GYMNASIUM 2

Projekt GYMNASIUM 2

Projekt GYMNASIUM 2

24. 02. 2010

Priložnost za nabiranje podjetniških izkušenj mladih podjetnikov v tujini in odpiranje novih poslovnih poti v tujino za izkušene podjetnike.

Center za sodelovanje z gospodarstvom, ki deluje v okviru Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (UP ZRS CSG) začenja izvajati projekt GYMNASIUM 2, katerega cilj je ponuditi priložnost 5 mladim podjetnikom, da si naberejo podjetniške izkušnje pri uveljavljenih podjetjih v tujini ter omogočiti 5 izkušenim podjetnikom, da gostijo 5 tujih mladih podjetnikov in svoje izkušnje delijo z njimi.

Nosilec projekta GYMNASIUM 2 je Gospodarska zbornica iz Benetk, kot projekti partnerji pa sodelujejo še: Gospodarska zbornica iz Reimsa (Francija), Gospodarska zbornica iz Toleda (Španija), Gospodarska zbornica iz Cantabrie (Španija),  Italijansko-Slovaška gospodarska zbornica ter UP ZRS CSG.

V okviru 18-mesečnega projekta je predvideno so-financiranje 69 izmenjav (mobilnosti) mladih podjetnikov, od tega 5 za slovenske podjetnike, ki se bodo odpravili v tujino in 5 gostovanj za tuje  mlade podjetnike, ki bodo izrazili interes za gostovanje pri izkušenih primorskih podjetjih. Projekt GYMNASIUM 2 tako ponuja večkratno priložnost:

  • da se mladi podjetniki učijo veščin vodenja in upravljanja MSP od izkušenih tujih podjetnikov,
  • omogoča izmenjavo izkušenj med njimi,
  • spodbuja dostop do novih trgov in iskanje potencialnih poslovnih partnerjev,
  • omogoča mreženje med podjetniki in podjetji,
  • dopušča izkušenim podjetnikom razviti nove poslovne vezi ter
  • izvedeti več o poslovnih priložnostih v državah iz katerih prihajajo mladi podjetniki.

V izmenjavah (mobilnostih) lahko sodelujejo novi podjetniki, ki so v fazi ustanavljanja podjetja ali mladi podjetniki, ki imajo status podjetnika manj kot tri leta (lahko tudi podjetniki, ki so prevzeli družinsko podjetje in ga vodijo manj kot 3 leta) in si želijo nabirati podjetniških izkušenj v tujini pri t.i. »izkušenih podjetnikih«.

Prav tako lahko v programu sodelujejo izkušeni podjetniki, ki v tem primeru opravljajo vlogo gostitelja, ki gostijo ter prenašajo svoje izkušnje na novega oz. mladega podjetnika. Izkušen podjetnik mora biti lastnik podjetja ali voditi MSP, ki je registrirano v EU.

Projekt GYMNASIUM 2 je odlična priložnost tako za nove kot tudi izkušene podjetnike, ki so pripravljeni deliti svoje izkušnje z mladimi ter izkoristiti priložnosti ter ideje, ki jih s seboj prinašajo mladi oz. novi podjetnik. Te poslovne izmenjave, ki lahko trajajo od 1 do 6 mesecev, pokrivajo širok spekter sektorjev in se lahko izvajajo kjerkoli v EU.

Novim podjetnikom, ki načrtujejo ustanovitev novega podjetja ali so ga že ustanovili, dajemo na podlagi predhodne priprave poslovnega načrta in plana aktivnosti usposabljanja v okviru mobilnosti, možnost preživeti nekaj časa skupaj z izkušenimi tujimi podjetniki iz drugih držav EU in se od njih učiti podjetniških veščin, ki bodo večale možnosti za njihovo uspešno poslovanje.

Projekt GYMANSIUM 2 je finančno podprt iz programa »Eurasmus for Young Entrepreneurs« (Erasmus za mlade podjetnike), ki spodbuja mobilnost mladih podjetnikov v Evropi z namenom pridobivanja novih podjetniških znanj in sposobnosti, ki jih mladi ali bodoči podjetniki nabirajo v okviru delovne prakse pri izkušenem podjetniku v tujini.

Program Erasmus za mlade podjetnike so-financira Evropska Komisija in deluje v okviru držav EU s pomočjo več kot 100 lokalnih, regionalnih ter nacionalnih posredniških organizacij pristojnih za podporo podjetnikom (npr. zbornice, tehnološki parki, start-up centri in druge podjetniške podporne organizacije) med katerimi je z letom 2010 tudi UP ZRS CSG. Aktivnosti programa Erasmus za mlade podjetnike na evropski ravni koordinira organizacija EUROCHAMBRES, zveza evropskih zbornic za podjetništvo in industrijo. Primere dobrih praks podjetnikov, ki so že sodelovali v programu mobilnosti si lahko preberete na spletnem naslovu: www.eurochambres.eu/content/default.asp?PageID=1&DocID=1872 ali na spletni strani: www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=09, kjer najdete tudi prvi uspešen primer mobilnosti mladega slovenskega podjetnika Sandija Gregorčiča.

Dodatne informacije: Za vse dodatne informacije in pogoje glede sodelovanja v programu »Erasmus za mlade podjetnike« se obrnite na: Slovenska posredniška organizacija – Erasmus za mlade podjetnike, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Center za sodelovanje z gospodarstvom, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa, Tel: (05) 663 77 13, Faks: (05) 663 77 82, E-mail: sebastjan.rosa@zrs.upr.si.

Elektronski dokumenti:

Nazaj