Projekt FINNO za primerjavo in izboljšanje inovacijskega potenciala podjetij

Projekt FINNO za primerjavo in izboljšanje inovacijskega potenciala podjetij

Projekt FINNO za primerjavo in izboljšanje inovacijskega potenciala podjetij

16. 06. 2014

Cilj projekta Finno je prispevati k poenotenju merjenja učinkovitosti inovacijskih politik v državah jugovzhodne Evrope (JVE) in k dvigu inovativnosti v podjetjih.

FINNO - Mechanism for fostering innovation in South East Europe

Cilj projekta Finno je prispevati k poenotenju merjenja učinkovitosti inovacijskih politik v državah jugovzhodne Evrope (JVE) in k dvigu inovativnosti v podjetjih.

Spirit Slovenija je vodilni partner projekta, v katerem sodeluje 15 partnerjev iz 12 držav JVE, večinoma inovacijske agencije in ministrstva.

Izhodišča za nastanek projekta: Države partnerice konzorcija FINNO razvijajo in izvajajo različno učinkovite inovacijske politike. Pri vseh je bilo zaznano  pomanjkanje sodelovanja in spodbujanja na področju inovativnosti, ter skupnega razumevanja dosežkov (indikatorjev) na področju inovativnosti, politik in podpornih mehanizmov v regiji. Cilj projekta FINNO je zato prispevati k večji produktivnosti in poenotenju merjenja učinkovitosti inovacijskih politik v državah Jugovzhodne Evrope (JVE) in posledično prispevati k dvigu ravni inovativnosti v podjetjih.

Več informacij o projektu FINNO.

Zaznati je, da so države Jugovzhodne Evrope pri oblikovanju in izvajanju inovacijskih politik različno učinkovite. V regiji lahko opazimo pomanjkanje sodelovanja, zmogljivosti ter skupnega razumevanja dosežkov, politik in podpornih mehanizmov na področju inovativnosti. Zato se je vprašanja inovacijskih politik v državah Jugovzhodne Evrope leta 2010 lotil konzorcij 12 držav in 15 ustanov v okviru projekta FINNO – Mehanizem za spodbujanje inovativnosti v Jugovzhodni Evropi.

SPIRIT - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma v tem konzorciju sodeluje kot vodilni partner. Na podlagi analize uspešnosti in obstoječih ukrepov na področju inovativnosti v posameznih državah in regiji Jugovzhodne Evrope se razvija skupna metodologija za merjenje stopnje inovativnosti TIAS (Technology Innovation Assessment Scoreboard). Za primerjavo inovacijskega potenciala podjetij s podpornim okoljem partnerskih držav je konzorcij FINNO pripravil kratek vprašalnik za samooceno, t. i. SAT (Self-Assessment Tool), ki je inovativnim podjetjem na voljo kot pilotna spletna aplikacija na spletni strani projekta FINNO (http://www.finnoeurope.eu/).

Več tem si lahko preberete v sporočilu za javnost.

Nazaj