Projekt »Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic«

Projekt »Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic«

Projekt »Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic«

10. 10. 2011

Pričenjajo z izvajanjem projekta »Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic« (EU Network of Mentors for Women Entrepreneurs).

Pričenjajo z izvajanjem projekta »Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic« (EU Network of Mentors for Women Entrepreneurs)

Projekt se uradno imenuje »Evropska mreža mentorjev žensk podjetnic« (European Network of Mentors for Women Entrepreneurs), ki ga v Sloveniji vodi Ekonomski institut Maribor, v partnerstvu s petimi razvojnimi institucijami iz vse Slovenije (RRA Mura, RA Savinja, BSC Kranj, ORA Krasa in Brkinov, Posoški RC). Gre torej za projekt nacionalnega pomena, ki se je pričel v septembru2011 in bo trajal 2 leti, sofinancira pa ga Evropska Unija oz. njen direktorat Podjetništvo in industrija.

Projekt je usmerjen v pospeševanje in podporo ženskemu podjetništvu preko štirih skupin aktivnosti:

 • izbor mentorjev žensk podjetnic (ki so lahko tako uspešni podjetniki, kot uspešne podjetnice),
 • izbor mentorirank (žensk podjetnic začetnic, ki imajo podjetje več kot 1 leto in, ki želijo dalje razvijati svoje podjetje in svoj posel),
 • vzpostavljanje mreže oz. sodelovanja med mentorji in mentorirankami,
 • vzpostavljanje mednarodnih povezav med mentorji in mentorirankami v drugih evropskih nacionalnih mrežah (ki so prav tako vključene v projekt na evropski ravni).

Evropska komisija je na nivoju Evropske unije potrdila nacionalna partnerstva oz. nacionalne mreže enakih projektov v 16 državah Evrope (poleg Slovenije so vključene še Irska, Velika Britanija, Italija, Srbija, Hrvaška, Nizozemska, Turčija, Belgija, Španija, Madžarska, Ciper, Grčija, Makedonija, Romunija, Slovaška). Tako bodo imeli udeleženci projekta (projektni partnerji, mentorji, mentoriranke) možnost vzpostavljanja novih poslovnih stikov, pa tudi možnost izmenjave izkušenj in dobrih poslovnih praks. Postavljeni bodo temelji za poslovno sodelovanje, predvsem pa medsebojna podpora oz. spodbuda nadaljnjo za rast in razvoj ter vztrajanje pri svoji poslovni odločitvi.

Vabijo vse zainteresirane, ki bi se želeli vključiti v projekt kot mentorji ali kot mentoriranke, da se oglasijo na e-mail: vida.perko@eim-mb.si ali po telefonu: (02) 23 52 346 oz. ostalim projektnim partnerjem po Sloveniji.

Kdo je lahko mentor / mentorica in kdo mentoriranka?

MENTOR:

 • lahko podjetnik / podjetnica,
 • imajo podjetje vsaj 5 let,
 • delajo ali so aktivni na področju ženskega podjetništva,
 • želijo (prostovoljno in zastonj) deliti izkušnje ,
 • vsak mentor mora imeti vsaj 2 mentoriranca,
 • delajo prostovoljno.

MENTORIRANKA:

 • samo podjetnica,
 • imeti podjetje vsaj 1 leto in ne več kot 4 leta,
 • imeti vsaj 1 zaposlenega,
 • biti v fazi razvoja posla oz. razvoja podjetja,
 • išče zunanjo pomoč in podporo.
Nazaj