Projekt DIFASS - predstavitev uspešnih regionalnih pobud

Projekt DIFASS - predstavitev uspešnih regionalnih pobud

Projekt DIFASS - predstavitev uspešnih regionalnih pobud

05. 11. 2013

V okviru projekta DIFASS je WSX Enterprise gostil dogodek, kjer se je predstavilo 5 uspešnih regionalnih pobud za mednarodne udeležence. Dvodnevni dogodek je potekal med 19. in 20. septembrom v mestu Portsmouth v Veliki Britaniji.

DIFASS - Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments

SPIRIT Slovenija, javna agencija je od 1. januarja 2012 v vlogi partnerja pri projektu DIFASS. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa INTERREG IVC za med regionalno sodelovanje z namenom izboljšave uspešnosti politik za regionalni razvoj.

V okviru projekta DIFASS je WSX Enterprise gostil dogodek, kjer se je predstavilo 5 uspešnih regionalnih pobud za mednarodne udeležence. Dvodnevni dogodek je potekal med 19. in 20. septembrom v mestu Portsmouth v Veliki Britaniji.

Udeležencem se je predstavilo 5 uspešnih regionalnih pobud oziroma t.i. dobrih praks iz vse Evrope. Dobre prakse s področja inovativnih ukrepov za podporo podjetjem, so izvedle oziroma financirale državne organizacije. Na tem srečanju se je namenila posebna pozornost intelektualni lastnini in spodbujanju razvoja človeških virov.

V prvem dnevu so se predstavili naslednji primeri dobrih praks:

  • Centres for Technology Support and pre-innovation for the Economic Development of Asturias - CTIC Foundation of Asturias (Španija) – gre za model regionalne fundacije, ki predstavlja kako v regiji s prevladujočo delovno intenzivno proizvodnjo v času krize s spodbudami in dodatnimi izobraževanji okrepiti razvoj mikro in malih storitvenih podjetij. Model je zasnovan na izobraževanju malih in srednje velik podjetij (MSP), na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij, optimizaciji in ustvarjanju novih marketinških orodij, ki povečujejo konkurenčnost na lokalnih in mednarodnih trgih.
  • The Investment Contact  - Territorial Pact of Oristano (Italija) – zaključen instrument, ki se je sofinanciral iz strukturnih sredstev. Namen instrumenta je bilo spodbujanje ter okrepitev konkurenčnosti lokalnega gospodarstva in dobaviteljskih verig za boljši razvoj MSP.
  • Knowledge Transfer Partnerships (KTP) - Univerza Portsmouth (Velika Britanija) – gre za koncept aktivnega sodelovanja med podjetji in znanstveno univerzitetnim središčem v regiji s ciljem zaposlovanja diplomantov v lokalnih podjetjih. Uspešnost zaposlovanja diplomantov je glavni kriterij za razdelitev javnega denarja,  namenjenega za znanstveno univerzitetne centre v Veliki Britaniji.
  • Protect your knowledge - Rzeszow Regional Development Agency (Poljska) – zaključen instrument, ki se je sofinanciral iz strukturnih sredstev in je temeljil na organizaciji brezplačnih izobraževanj MSP v dveh regijah na  Poljskem. Izobraževanja so bila namenjena osveščanju zaposlenih v MSP na področju intelektualne lastnine in ovrednotenja človeškega kapitala v podjetjih.
  • Training Support Sheme – Municipality of the Capital of Slovak Republic, Bratislava (Slovaška) –koncept izobraževanja profesionalnih svetovalcev za MSP na področju financ in zaposlovanja.

Na dogodku so udeleženci ocenjevali predstavljene dobre prakse. Kot najboljša je bila izglasovana britanska KTP, ki temelji na odličnem sodelovanju med MSP, univerzami in študenti. Na projektu DIFASS se bo metodologija KTP prenesla v izbrane sodelujoče regije.

Drugi dan je bil namenjen obisku Univerze Portsmouth, kjer so podrobneje predstavili model KTP, ki  predstavlja odlično vzpostavljeno vez med izobraževalnim in poslovnim svetom. Sledila je predstavitev koncepta inkubatorja, ki se ukvarja z investiranjem podjetnikov in poslovnih angelov v obetavna start-up podjetja.

Posnetke predstavitve primerov dobrih praks lahko najdete na DIFASS spletni strani: http://www.difass.eu/ ali na Twitterju @DIFASS.

Projekt je sofinanciran iz programa INTERREG IVC. Skupni cilj programa je izboljšanje regionalne politike in njenih instrumentov. INTERREG IVC zagotavlja sredstva za mednarodno sodelovanje po vsej Evropi. Operacija se sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa INTERREG IVC.

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Maja Polanec, e-pošta: maja.polanec@spiritslovenia.si.

Nazaj