Programi SID banke

Programi SID banke

Programi SID banke

07. 08. 2014

V nadaljevanju si lahko preberete več o programih, ki jih MSP-jem nudi SID banka.

Mikrofinanciranje poslovanja mikro, malih in srednjih podjetij (MSP)

Namenjenih: 41,67 milijona evrov. Oblika pomoči: posojilo. Višina posojila: od 30 tisoč do 100 tisoč evrov. Obrestna mera: vezana na šestmesečni EURIBOR plus pribitek dva odstotka na leto. Ročnost: največ tri leta. Pogoj: razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA je lahko največ pet. Do kdaj: SID lahko zadnjo spodbudo odobri 30. junija 2015.

Financiranje poslovanja MSP

Namenjenih: 333,33 milijona evrov. Oblika pomoči: posojilo. Višina posojila: od 100 tisoč do milijona evrov. Obrestna mera: vezana na šestmesečni EURIBOR plus nespremenljivi pribitek v višini od 0,91 do tri odstotke na leto, odvisno od ocene posojilne sposobnosti podjetja. Ročnost: največ tri leta. Pogoj: razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA je lahko največ pet. Do kdaj: SID lahko zadnjo spodbudo odobri 31. decembra 2014.

Financiranje naložb v učinkovito rabo energije MSP

Namenjenih: 5,3 milijona evrov. Oblika pomoči: posojilo in nepovratna sredstva. Višina posojila in subvencije: od 187 tisoč do 750 tisoč evrov posojila ter najmanj 22.500 in največ 90 tisoč evrov nepovratnih sredstev; seštevek sredstev v nobenem primeru ne sme preseči 85 odstotkov stroškov projekta. Ročnost: do največ 12 let. Obrestna mera: vezana na šestmesečni EURIBOR plus pribitek, ki je odvisen od bonitete MSP, zavarovanj in projekta. Pogoj: razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA je lahko največ pet. Do kdaj: do porabe spodbud oziroma do datuma, ki ga SID objavi na svoj spletni strani. Predvidoma septembra bo SID banka odprla tri nove kreditne linije v skupnem obsegu 175 milijonov evrov (od tega 125 za MSP) za financiranje inovacijske dejavnosti oziroma naložbenih projektov.

Nazaj