Program pomoči podjetjem v težavah - Early Warning Slovenia

Program pomoči podjetjem v težavah - Early Warning Slovenia

Program pomoči podjetjem v težavah - Early Warning Slovenia

12. 11. 2020

Early Warning Slovenia (EWS) je program brezplačnega mentoriranja, ki je namenjen podjetjem, ki opažajo prve znake težav ali se s težavami že ukvarjajo in iščejo možnosti za izboljšavo poslovanja.

Vir in informacije: Revija Obrtnik - Podjetnik, Oktober 2020, www.ozs.si, Avtor: Tadeja Bučar, svetovalka SPOT Osrednjeslovenske regije

Early Warning Slovenia (EWS) je program brezplačnega mentoriranja, ki je namenjen podjetjem, ki opažajo prve znake težav ali se s težavami že ukvarjajo in iščejo možnosti za izboljšavo poslovanja. Partnerja izvajanja projekta sta SPIRIT Slovenija, javna agencija in CEED Slovenija.

Kaj podjetje pridobi z vključitvijo v projekt EWS?

Namen mentoriranja je v tem, da mentor ob neformalnem pogovoru nudi ustrezne usmeritve in predlaga možnosti rešitve težav, s katerimi se podjetje sooča.

Komu je namenjen program EWS?

Brezplačno mentoriranje je namenjeno podjetjem, katerim grozijo težave oziroma se z njimi že soočajo, si pa obenem iz različnih razlogov potrebne mentorske podpore finančno ne morejo privoščiti brez nevarnosti za obstoj podjetja oziroma brez ogrožanja lastnega preživetja. Sem sodijo tudi podjetja, ki se zaradi neizpolnjevanja različnih pogojev in zahtev ne morejo prijaviti na različne svetovalne vavčerje ali druge javne razpise, kjer bi lahko dobili ustrezno podporo strokovnjakov in mentorjev.

Najpogostejše težave malih in srednje velikih podjetij:

 • statusni, regulatorni ali drugi formalni zapleti,
 • premajhna osredotočenost na osnovni posel,
 • neustrezno obvladovanje generičnega in/ali specifičnega
 • dela poslovanja,
 • konkretne hibe na strokovnem ali poslovnem področju
 • delovanja,
 • pomanjkanje nekaterih izmed ključnih kompetenc (trženje,
 • tehnologija, obvladovanje procesov, HCM ... ),
 • prenizka operativna profitabilnost,
 • neustrezni apetiti glede investiranja,
 • neustrezno financiranje,
 • nevzdržnost denarnih tokov,
 • inertnost ali prepozno reagiranje na spremenjene razmer,
 • nepoznavanje alternativ in možnih rešitev,
 • nepripravljenost obrniti se po pomoč.

Bistvo in namen EWS

 • Zgodnja detekcija in reševanje težav v podjetjih s pomočjo zunanjih virov.
 • Asistenca podjetjem v težavah preko kontroliranega procesa:

- objektivna evaluacija stanja,

- razporeditev in določitev aranžmaja najustreznejše obravnave,

- zagotovitev pomoči za optimizacijo razmer.

 • Aktiven pristop k reševanju težav v podjetjih na najprimernejši način, omejevanje posledic težav za podjetja in podjetnike.

EWS program v okviru SPIRIT Slovenija

EWS program je program pomoči za mikro, mala in srednje velika podjetja v težavah. Podjetjem je na voljo brezplačna pomoč, ki zahteva poln angažma vodilnih ljudi v podjetju v težavah, prijaviti pa se je treba preko spletnega obrazca, kjer podjetnik sam ali s pomočjo SPOT svetovalca predstavi podjetje in težave ter prosi za pomoč. Preko obrazca se pridobi dovolj informacij, da se podjetje lahko uvrsti v eno izmed štirih kategorij nadaljnje obravnave:

 1. pomoč ni smiselna/potrebna,
 2. preusmeritev na enega ostalih programov SPIRIT Slovenija,
 3. izvedba pomoči preko EWS brezplačnega mentorstva,
 4. potreba po enem od insolventnih postopkov.

V primeru točke 3 - EWS pomoči - se podatki o podjetju predajo mentorski organizaciji, ki poskrbi za to, da podjetje dobi najustreznejšega mentorja. Mentor se vključi v reševanje težav v podjetju in glede na možnosti pripomore k rešitvi situacije.

Program poteka pod okriljem agencije SPIRIT Slovenija, vanj pa so poleg zainteresiranih podjetij vključeni še mentorska organizacija, mentorji ter drugi ustrezni strokovnjaki.

Vir: Povzeto po gradivu SPIRIT Slovenija (usposabljanje SPOT svetovalcev 17. 6. 2020).

Nazaj