Program dela SPIRIT Slovenija za leti 2014 in 2015

Program dela SPIRIT Slovenija za leti 2014 in 2015

Program dela SPIRIT Slovenija za leti 2014 in 2015

25. 04. 2014

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je izdalo soglasje k Programu dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 8.4.2014 na podlagi 16. in 30. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05-uradno prečiščeno besedilo, 126/07-ZUP-G, 8/12-VVRS-F, 21/12, 47/13 in 12/14) in šestega odstavka 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 20144 in 2015 (Uradni list RS, št. 1014/13 in 9/14-ZRTVS-1A) izdalo soglasje k Programu dela s finančnim načrtom Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, razvoja, investicij in turizma za leti 2014 in 2015, ki ga je sprejel Svet agencije na svoji 6. redni seji dne 27.1.2014 in 8. redni seji dne 31.3.2014.

Program dela SPIRIT Slovenija za leti 2014 in 2015

Nazaj