Priročnik za opravljanje lesarske dejavnosti

Priročnik za opravljanje lesarske dejavnosti

Priročnik za opravljanje lesarske dejavnosti

13. 09. 2017

S 1. septembrom 2017 je javno dostopen spletni Priročnik za opravljanje lesarske dejavnosti. Spletni priročnik na enem mestu povzema obveznosti pred pričetkom ter obveznosti pri opravljanju dejavnosti in zajema seznam poglavitnih zakonskih in podzakonskih predpisov z obrazložitvami in obrazci.

Vir in informacije: http://prirocnik.lesarji.si/    

S 1. septembrom 2017 je javno dostopen spletni Priročnik za opravljanje lesarske dejavnosti. Spletni priročnik na enem mestu povzema obveznosti pred pričetkom ter obveznosti pri opravljanju dejavnosti in zajema seznam poglavitnih zakonskih in podzakonskih predpisov z obrazložitvami in obrazci. Dostopen je preko spletne povezave: http://prirocnik.lesarji.si/.

Priročnik zajema naslednje rubrike:

  • Pogoji za odprtje lesne dejavnosti - kaj vse je potrebno vedeti pred pričetkom opravljanja dejavnosti ter ključne informacije, ko dejavnost že opravljate
  • Varnost in zdravje pri delu - osnutki izdelanih dokumentov, ki so pripravljeni posebej za lesno dejavnost; izdelani vzorci internih pravilnikov, osnutki pisnih sporazumov in drugi dokumenti in informacije
  • Varstvo pred požarom in protieksplozijska zaščita - katero dokumentacijo je potrebno zagotoviti ter kako izvajati preventivne ukrepe, da se možnost nastanka požara zmanjša na čim manjšo raven.
  • Varstvo okolja - pod kakšnimi pogoji lahko kurite lesne ostanke, kako ravnati z drugimi nastalimi odpadki ter druge okoljske zahteve, ki jih morate izpolniti zaradi nastanka emisij snovi v zrak ter hrupa v okolje, skupaj s potrebnimi obrazci in navodili. 
  • Certificiranjevodič skozi zakonodajne zahteve, usmeritve na ustrezne standarde za posamezne proizvode (obvezne in neobvezne) ter postopke ugotavljanja skladnosti ali kakovosti (varnosti) glede na vrsto proizvoda.
  • Javni razpisi - informacije o aktualnih javnih naročilih (razpisih) po različnih sklopih dejavnosti.

Priročnik je nastal v okviru Sekcije leasrjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, dostopnost priročnika širši javnosti pa je omogočila Javna agencija SPIRIT Slovenija s finančno podporo Direktorata za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Povzetki zakonodajnih obveznosti izhajajo iz veljavne zakonodaje, predloge obrazcev in primerov, ki so navedeni v priročniku pa so pripravljeni na praktičnih primerih. Kljub temu priporočamo, da vse ukrepe in potrebno dokumentacijo prilagodite razmeram in stanju v vašem delovnem okolju, ki je specifično in se lahko razlikuje od navedenih primerov. V kolikor o posameznih ukrepih in obveznostih niste prepričani, se posvetujte z zunanjim sodelavcem za posamezno področje.

Nazaj