Priložnost za turistične organizacije - »T-lab Prebliski > obiski«

Priložnost za turistične organizacije - »T-lab Prebliski > obiski«

Priložnost za turistične organizacije - »T-lab Prebliski > obiski«

01. 09. 2014

T-lab vse organizacije, ki se ukvarjajo s turizmom, vabi k sodelovanju pri novi priložnosti, imenovani "T-lab Prebliski>obiski".

T-lab vse organizacije, ki se ukvarjajo s turizmom, vabi k sodelovanju pri novi priložnosti, imenovani "T-lab Prebliski>obiski", s katero boste dobili:

A.) priložnost za neobvezujoče pogovore z vam zanimivimi potencialnimi mladimi in strokovnimi kadri

B.) nove odgovore na vprašanja oz. izzive, s katerimi se sooča vaša organizacija

C.) neobremenjen vpogled "od zunaj" na procese v vaši organizaciji

Vse to s pomočjo ljudi, ki vas bodo pred tem prepričali, da so vredni vašega zaupanja.

Če vas sodelovanje zanima, v prvem koraku do vključno 8. septembra na tej povezavi vpišite vaše podatke in izzive, s katerimi se srečujete. Lahko dopišete tudi, ali in kakšen nov kader iščete.

Kaj sledi?

  1. Prejete izzive bo pregledala in potrdila/zavrnila strokovna komisija T-lab. Izbrane izzive bodo objavili na T-lab portalu.
  2. K sodelovanju bodo povabili vse študente turizma ter druge zainteresirane posameznike in strokovnjake, ki bodo oddali njihove predloge za rešitve vaših izzivov. Vsak izziv bo vseboval tudi podatke o avtorju in njegovo motivacijsko pismo, zakaj se želi srečati z vami.
  3. Idejne rešitve izzivov, ki jih bodo prejeli za vašo organizacijo, bodo predvidoma v drugi polovici oktobra delili z vami.
  4. Med prejetimi rešitvami boste lahko sami izbrali posameznike, ki vam ustrezajo s kateregakoli vidika A, B ali C.
  5. Nagrada za sodelujoče na tem "natečaju" je povabilo avtorjem najboljših rešitev na obisk v vaši organizaciji - in to le pod pogojem, da boste med prejetimi rešitvami našli vam zanimive predloge in osebe.

Oblike nagrad/povabil

Lahko gre za eno od naslednjih oblik: (N1) povabilo na pogovor ali intervju, (N2) voden ogled po vaših oddelkih, (N3) najboljše pa lahko povabite, da dan ali dva preživijo in delajo z vami. Ali boste katero od "nagrad" N1-3 res podelili, se boste odločili šele, ko boste prebrali prejete rešitve vaših izzivov in predstavitve njihovih avtorjev. Drugih obveznosti do avtorjev rešitev nimate.

Dodatne informacije: V primeru vprašanj so na voljo na e-naslovu: mitja.petelin@fts.upr.si in dejan.krizaj@fts.upr.si.

Nazaj