Priložnost za socialne podjetnike v Pomurski regiji

Priložnost za socialne podjetnike v Pomurski regiji

Priložnost za socialne podjetnike v Pomurski regiji

13. 03. 2015

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis, s katerim želi spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS (Datum: 27. 2. 2015, Št. 12) objavilo razpis, s katerim želi spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju.

Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo:

  • spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, 
  • krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, 
  • zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, 
  • razvijali nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela.

Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 300.000 evrov.

Upravičene stroške predstavljajo: stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin (bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela), in stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva v višini 70 odstotkov nabavne vrednosti računano brez DDV.

Rok za oddajo prijav je 19. marec 2015.

Več o razpisu

Nazaj