Prijavite inovacijo na 6. Slovenski forum inovacij

Prijavite inovacijo na 6. Slovenski forum inovacij

Prijavite inovacijo na 6. Slovenski forum inovacij

21. 04. 2011

JAPTI vabi inovativna podjetja in posameznike k oddaji prijav inovacij za predstavitev na 6. Slovenskem forumu inovacij.

6. Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna prireditev inovativnosti, katere namen je predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne proizvode, storitve in poslovne modele, ki jo organizira Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) s finančno podporo Ministrstva za gospodarstvo.

Prireditev bo letos potekala 22. in 23. novembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na spletni strani www.foruminovacij.si je JAPTI objavil vabilo za vse avtorje izumov, invencij in inovacij, ki želijo sodelovati na tej osrednji slovenski prireditvi. Rok za oddajo prijave je 12.09.2011.

Prijave, ki jih bo ocenjevala nacionalna strokovna komisija bo sestavljena iz uglednih strokovnjakov z različnih tehnoloških in po¬slovnih področij iz slovenskih univerz, predstavnikov gospodarstva ter uveljavljenih inovatorjev in patentnih strokovnjakov, bodo razvrščene v več kategorij:

  • inovativni proizvod (oblikovanje novega proizvoda ali bistvena izboljšava obstoječega proizvoda),
  • inovativna storitev (oblikovanje nove storitve ali bistvena izboljšava obstoječe storitve; kategorija zajema tako storitve povezane s tehnologijami, kakor tudi ostale storitve, npr. s področja turizma, kulture, medijev, marketinga, zdravstva, kakovosti življenja, ekologije, kulturne dediščine, itd.),
  • inovativni poslovni model (nov ali pomembno izboljšan obstoječi poslovni model, ki se razlikuje od stanja na trgu in predstavlja inovativen način poslovanja organizacije pri pridobivanju višje dodane vrednosti podjetja ali procesa).

Najpomembnejši ocenjevalni kriteriji bodo izvirnost ideje, stopnja novosti, potencialni pomen oziroma vpliv, ki ga lahko pričakujemo od posamezne inovacije, možnost komercializacije (tržno privlačnost ideje), praktična in uporabna izvedljivost, povezovanje s t.i. ustvarjalnimi industrijami, stopnja izvedbe in dodelanosti, ekonomski učinki.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

  • posamezniki - fizične osebe: študenti, dijaki, mladi raziskovalci, inovatorji, upokojenci in drugi,
  • skupine posameznikov,
  • mikro, mala in srednje velika podjetja,
  • raziskovalno-razvojne institucije.

KAJ PRIDOBITE S PRIJAVO?

V okviru dogodka bomo predstavili skupno vsaj 45 najbolje ocenjenih inovacij. Avtorji izbranih inovacij bodo imeli na samem dogodku možnost BREZPLAČNE predstavitve s plakatom in eksponatom na posebej opremljenem razstavnem prostoru, tudi v živo na odru in/ali na plazemskem zaslonu in/ali na spletu. Način predstavitve in prisotnost na spletni strani ter v tiskanih gradivih dogodka, vključno z nacionalnim Katalogom inovacij za leto 2011, bo določen po meri vsake izbrane prijave. Prireditev bo širše medijsko pokrita, kar vam omogoča dobro promocijo v javnosti.

Več informacij o povabilu in pogojih sodelovanja dobite TUKAJ. Lahko nam tudi pišete na: sfi@japti.si.

Nazaj