Prijave za program Zaposli me do konca leta

Prijave za program Zaposli me do konca leta

Prijave za program Zaposli me do konca leta

29. 07. 2019

Zavod za zaposlovanje je podaljšal rok za prijavo delodajalcev v program Zaposli me 2017/2019, in sicer so prijave možne do konca leta. Delodajalec lahko za zaposlitev brezposelne osebe za vsaj eno leto prejme od 5000 do 7000 evrov subvencije.

Vir in informacije: STA, 12. 7. 2019, www.sta.si

Zavod za zaposlovanje je podaljšal rok za prijavo delodajalcev v program Zaposli me 2017/2019, in sicer so prijave možne do konca leta. Delodajalec lahko za zaposlitev brezposelne osebe za vsaj eno leto prejme od 5000 do 7000 evrov subvencije.

Namen programa je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih oseb, ki so stare nad 30 let in so vsaj 12 mesecev prijavljene med brezposelnimi, ki so dopolnile 30 let in imajo končano največ osnovno šolo, ki so starejše od 30 let in so prejemniki denarne socialne pomoči, ki so starejše od 50 let ali ki so stare vsaj 30 let in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postale dejavne na trgu dela.

Delodajalec lahko - odvisno od števila kriterijev, ki so določeni v ciljni skupini brezposelnih in jih izpolnjuje kandidat za zaposlitev - prejme od 5000 do 7000 evrov subvencije za brezposelno osebo, ki jo zaposlijo za najmanj eno leto. Zavod subvencijo izplača v dveh delih, in sicer prvi del ob zaposlitvi, drugi del pa po izplačilu plače za 12. mesec zaposlitve.

Nazaj