Prijave v pred-selekcijske postopke za P2, SK75 in SK200 - do kdaj, zakaj in kako?

Prijave v pred-selekcijske postopke za P2, SK75 in SK200 - do kdaj, zakaj in kako?

Prijave v pred-selekcijske postopke za P2, SK75 in SK200 - do kdaj, zakaj in kako?

19. 03. 2015

Vsa inovativna start-up podjetja, ki želijo pridobiti financiranje Slovenskega podjetniškega sklada prek produktov P2, SK75 in SK200, morajo svoje vloge v postopke pred-selekcije prek enotnega centralnega prijavnega sistema oddati najpozneje do petka, 20. marca 2015, do 23:59 ure.

Vsa inovativna start-up podjetja, ki želijo pridobiti financiranje Slovenskega podjetniškega sklada prek produktov P2, SK75 in SK200, morajo svoje vloge v postopke pred-selekcije prek enotnega centralnega prijavnega sistema oddati najpozneje do petka, 20. marca 2015, do 23:59 ure (priporočljivo je, da podjetja oddajo vlogo vsaj en dan prej pred rokom). V ta namen objavljamo opise produktov, celotno časovnico, pogoje in razloge za prijavo ter vas vabimo, da nam dodatna vprašanja glede prijav pošljete na FAQ@startup.si.
  

Produkti P2, SK75 in SK200 so namenjeni različnim faza rasti in ravoja podjetja

Vsak izmed produktov P2, SK75 in SK200 je namenjen za različne faze rasti in razvoja podjetja. Glede na to, da podjetje ne mora biti istočasno v več fazah razvoja, je možna prijava na enega izmed produktov. Ko podjetje doseže nov mejnik v fazi razvoja, se prijavi na naslednji produkt. Tako se npr. najprej prijavi na P2, v naslednjem odpiranju na SK75 in kasneje na SK200.

  • Produkt P2 je namenjen podjetjem, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu. To pomeni, da imate poslovno idejo, subvencija pa je namenjena razvoju prototipa oziroma minimalno sprejemljivega produkta oziroma testiranju trga. Podjetje v tej fazi potrebuje identificiran problem, poslovno idejo in podjetniško ekipo.
  • Produkt SK75 je namenjen podjetjem, ki so s testiranjem na trgu že potrdili obstoj problema s prototipom ali minimalno sprejemljivim produktom (MVP)in potrebujejo investicijska sredstva za razvoj produkta in nadaljnje testiranje funkcionalnosti. Podjetje v tej fazi potrebuje potrjen obstoj poslovnega problema, ustrezno rešitev, prototip ali MVP, prve testne stranke, plan razvoja produkta in podjetniško ekipo. Produkt je primeren predvsem za podjetja, ki imajo potencial hitre rasti in nameravajo pridobiti novo rundo investicije od skladov tveganega kapitala v višini 200.000 EUR in več (najbolj ugodno vrednotenje na podlagi konvertibilnega posojila).
  • Produkt SK200 je namenjen podjetjem, ki že imajo dokončan izdelek, ki ga prodajajo na trgu, imajo prisotnost ali zanimanje zasebnega investitorja, podjetja pa se pripravlja na vstop na globalne trge ter pridobitev večje investicijske runde s strani skladov tveganega kapitala. Podjetje potrebuje v tej fazi dokončan produkt, prve stranke, ki plačujejo za uporabo produkta, zasebnega investitorja (najmanj 40.000 EUR) in podjetniško ekipo, prav tako pa podjetje vstopa na mednarodne trge

Več o tem

Nazaj