Prenovljen model podpore zainteresiranim novim vlagateljem v ohranjanje delovnih mest in proizvodnje

Prenovljen model podpore zainteresiranim novim vlagateljem v ohranjanje delovnih mest in proizvodnje

Prenovljen model podpore zainteresiranim novim vlagateljem v ohranjanje delovnih mest in proizvodnje

16. 06. 2011

Model je namenjen novim vlagateljem, ki bodo izrazili interes za ohranitev delovnih mest in proizvodnje v večjih podjetjih v stečaju.

Ministrstvo za gospodarstvo je v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zunanje zadeve, JAPTI, Slovenskim podjetniškim skladom, SID banko, d.d., PDP, Posebno družbo za podjetniško svetovanje, d. d. in Javnim skladom Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije prenovilo model podpore zainteresiranim novim vlagateljem v ohranjanje delovnih mest in proizvodnje v primerih stečajev večjih podjetij, ki so v večinski zasebni lasti. Večina sprememb se nanaša na posodobitev nabora ukrepov.

Model je namenjen novim vlagateljem, ki bodo izrazili interes za ohranitev delovnih mest in proizvodnje v večjih podjetjih v stečaju. V modelu je predstavljen postopek obravnave programa vlagatelja in nabor instrumentov oziroma oblik državnih pomoči, ki jih Vlada RS preko pristojnih resornih ministrstev ali drugih izvajalcev lahko ponudi pri izvedbi programa. Na ta način želimo vlagatelju na enem mestu pomagati pri uresničitvi programa s pripravo nabora instrumentov, ki bo prilagojen potrebam in specifikam programa.

Nosilec aktivnosti v okviru tega modela na Ministrstvu za gospodarstvo je Direktorat za turizem in internacionalizacijo, Tel: (01) 400 3200, (01) 400 3521, Faks: (01) 400 3611.

Model je objavljen tukaj.

Nazaj