Preklic javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«

Preklic javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«

Preklic javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«

17. 02. 2014

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, objavlja preklic Javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, objavlja preklic Javnega povabila podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013«.

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »Programu za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 – RNP 2013«, je bilo objavljeno v Uradnem listu RS dne 25. 10. 2013 in popravek dne 22. 11. 2013. Agencija preklicuje javno povabilo, ker je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, s 3. 2. 2014, odstopilo od pogodbe o sofinanciranju omenjenega programa.

Nazaj