Pregled stanja in potreb podjetij na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji - ANKETA

Pregled stanja in potreb podjetij na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji - ANKETA

Pregled stanja in potreb podjetij na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji - ANKETA

05. 07. 2019

Vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika, ki je namenjen pregledu stanja in potreb podjetji na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji, z vidika načrtovanja in zagotavljanja dolgoročnih spodbud in podpore za zasebni sektor pri prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo (npr. Zeleni / krožni vavčer, ipd.).

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 21. 6. 2019, https://podjetniskisklad.si

Vabljeni k izpolnjevanju vprašalnika, ki je namenjen pregledu stanja in potreb podjetji na področju krožnega gospodarstva v Sloveniji, z vidika načrtovanja in zagotavljanja dolgoročnih spodbud in podpore za zasebni sektor pri prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo (npr. Zeleni / krožni vavčer, ipd.).

To je namreč ena iz med razvojnih prioritet države, zato so se pri oblikovanju vprašalnika povezale naslednje institucije: Slovenski podjetniški sklad, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za okolje in prostor, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo – Mreže za prehod v krožno gospodarstvo (upravljavka Štajerska gospodarska zbornica).

Povezava do vprašalnika

Izpolnjevanje vam bo vzelo okvirno 10 minut.

Vnaprej najlepša hvala za sodelovanje!

V primeru, da bi potrebovali dodatne informacije, lahko pišete na e-naslov: srip@stajerskagz.si.

Nazaj