Predvidoma v sredo objavljeno javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012

Predvidoma v sredo objavljeno javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012

Predvidoma v sredo objavljeno javno povabilo za izvedbo projektov Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012

26. 09. 2011

Vrednost javnega povabila bo 4.000.000 EUR in bo odprto najmanj tri tedne.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije bo predvidoma v sredo, 28. 9. 2011, v okviru programa Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih objavil Javno povabilo za izvedbo projektov »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011/2012«.

Vrednost javnega povabila bo 4.000.000 EUR in bo odprto najmanj tri tedne.

Javno povabilo bo objavljeno na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.

Ponudbo na povabilo bodo lahko oddale pravne ali fizične osebe (samostojni podjetniki), ki so registrirani za opravljanje dejavnosti, in druge osebe zasebnega prava. Ponudniki bodo morali predložiti izpolnjen, podpisan in žigosan prijavni obrazec za izvedbo projekta UIZ 2011/2012 z izjavo o izpolnjevanju pogojev za oddajo ponudbe.

Novost pri javnem povabilu je, da bo izbor ponudnikov tokrat potekal glede na merila, ki bodo določena v javnem povabilu, in ne več po vrstnem redu prispetja ponudbe do porabe sredstev. Izbrane bodo tiste ponudbe, ki jim bo strokovna komisija v skladu z omenjenimi merili dodelila največ točk.

Nazaj