Predstavitev Programa dela Spirit Slovenija

Predstavitev Programa dela Spirit Slovenija

Predstavitev Programa dela Spirit Slovenija

22. 03. 2013

Agencija, ki je začela delovati v začetku leta 2013, pod eno krovno agencijo združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA).

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je potekala novinarska konferenca, na kateri je bil predstavljen Program dela SPIRIT Slovenija za leti 2013 in 2014, ki ga je Vlada RS potrdila 5. marca letos.

SPIRIT Slovenija predstavlja ključno agencijo na področju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Agencija, ki je začela delovati v začetku leta 2013, pod eno krovno agencijo združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA).

Namen združevanja je zagotavljanje podpore slovenskemu gospodarstvu na usklajen, pregleden in celovit način, s katerim bo podjetjem na enem mestu možno nuditi odlično in celovito podporo pri razvoju in promociji na globalnem konkurenčnem trgu.

SPIRIT Slovenija skrbi za uresničevanje strateških ciljev in usmeritev strategije razvoja Slovenije kot inovativne, tehnološko razvite, izvozno naravnane, turistične in tujim investitorjem privlačne destinacije.

Elektronski dokumenti:

Nazaj