Predstavitev novoustanovljene agencije SPIRIT

Predstavitev novoustanovljene agencije SPIRIT

Predstavitev novoustanovljene agencije SPIRIT

31. 12. 2012

Predstavitev novoustanovljene javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma SPIRIT Slovenija.

Predstavitev novoustanovljene javne agencije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma SPIRIT Slovenija.

Spirit združuje Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), Slovensko turistično organizacijo (STO) in Javno agencijo za tehnološki razvoj RS (TIA).

Namen nove javne agencije je promocija slovenskega gospodarstva, promocija Slovenije kot turistične destinacije, razvoj podjetništva ter spodbujanje inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij in internacionalizacije podjetij.

Elektronski dokumenti:

Nazaj