Predstavitev Javnega sklada RS za podjetništvo

Predstavitev Javnega sklada RS za podjetništvo

Predstavitev Javnega sklada RS za podjetništvo

24. 12. 2019

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, November 2019, www.gzs.si

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je specializirana finančna institucija, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagonskim ter hitro rastočim podjetjem nudi učinkovite finančne in vsebinske spodbude. S svojimi aktivnostmi zapolnjuje finančne vrzeli in skupaj s finančnimi partnerji, ne le izboljša dostop, temveč tudi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati MSP-ji pri pridobivanju finančnih virov za razvoj in rast in prodor na vedno bolj zahtevna in specializirana tržišča.

SPS zaradi uspešne multiplikacije javnih virov za finančno podporo MSP-jem preko uspešnega in nadzorovanega upravljanja z javnimi viri, privablja ostale bančne in privatne vire v finančne linije za MSP-je. Hkrati s finančnimi spodbudami pa SPS prav tako sokreira slovenski start up ekosistem, je povezovalec različnih podjetniških mrež in svetovalnih institucij in s tem nadgrajuje finančno pomoč z vsebinsko pomočjo kot so različne strokovne storitve, informiranje, usposabljanja in mreženja za podjetja. S tem zastopa cilje Evropske komisije glede podpore podjetništva, rasti raziskav, razvoja in zaposlovanja.

V slovenskem okolju za mikro mala in srednje velika podjetja SPS igra pomembno vlogo, saj nastopa kot:

  1. Vodilni ponudnik garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in s tem spodbuja posojilne aktivnosti MSP-jev v Sloveniji.
  2. Osrednji ponudnik mikrokreditov za MSPje, samozaposlene, start upe in scale upe.
  3. Sokreator START UP EKOSISTEMA za doseganje globalnega uspeha zagonskih podjetij.
  4. Ključni so-investitor semenskega in tveganega kapitala kot lastniškega financiranja za hitrorastoča podjetja v Sloveniji v povezavi z vsebinsko podporo.
  5. Ponudnik sofinanciranja različnih poslovnih storitev preko vavčerjev, ki izboljšujejo konkurenčni položaj podjetij in kvaliteto poslovanja.
  6. Sokreator podjetniškega okolja za podjetniški sektor v Sloveniji.
  7. Povezovalec podjetniške mreže v mednarodnem okolju.
  8. Učinkovita javna finančna institucija.

Z različnimi oblikami finančnih kot vsebinskih spodbud krepijo rast in razvoj slovenskih MSPjev v vseh fazah razvoja, od zagona, do vstopa na trg, globalne rasti ter tekočega poslovanja oz. faze zrelosti. Preko SPSa so MSPji deležni do lažjega, cenejšega in hitrejšega dostopa do ugodnih finančnih virov na trgu in do bogate vsebinske podpore. Za še večjo konkurenčnost MSPjev pa SPS sodeluje tudi s Skladom skladov v sodelovanju s katerim ponuja zelo ugodna mikroposojila in semenski kapital za preboj inovativnih podjetij.

Spremljajte razpise in preverite ugodnosti posameznih produktov na: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Prijavite se na e-novice in obveščali vas bodo o novostih!

Nazaj