Predlog davčne reforme 2019

Predlog davčne reforme 2019

Predlog davčne reforme 2019

20. 03. 2019

Ministrstvo za finance je 26. februarja 2019 predstavilo devet ukrepov, kateri naj bi optimizirali davke v času od leta 2019 do leta 2022. Z ukrepi naj bi razbremenili delo, katero je zapisano v prvih šest točkah, medtem ko bi pa postopno zvišali obdavčitev kapitala.

Objavljeno: Računovodski servis Zeus d.o.o., 28. 2. 2019, www.racunovodski-servis-zeus.si

Ministrstvo za finance je 26. februarja 2019 predstavilo devet ukrepov, kateri naj bi optimizirali davke v času od leta 2019 do leta 2022. Z ukrepi naj bi razbremenili delo, katero je zapisano v prvih šest točkah, medtem ko bi pa postopno zvišali obdavčitev kapitala.

Bistvo je, da bi zaposleni z več prihodki, več porabili in bi poleg drugih ukrepov tudi na tak način dobili nazaj denar v proračun. Planiran je še poostren inšpekcijski nadzor s strani finančne uprave, na tak način pričakujejo še več prilivov v državni proračun.

Ukrepi za razbremenitev dela so naslednji:

  • 1. Zvišanje dohodninskih mej v vseh davčnih razredih.
  • 2. Znižanje davčnih stopenj.
  • 3. Dvig splošne olajšave.
  • 4. Dvig dodatne splošne olajšave.
  • 5. Regres bo do višine povprečne plače 100% razbremenjen plačila dohodnine in prav tako razbremenjen plačila socialnih prispevkov.
  • 6. Nagrada za delovno uspešnost bo oproščena plačila dohodnine za 150% povprečne plače, do konca 2022 pa do 200%.

Ukrepi za obdavčitev kapitala so:

  • 7. Zvišanje obdavčitve dohodkov iz kapitala. Dobički iz kapitala, oddajanje nepremičnin in dividende bodo obdavčeni cedularno s 30%. Ukinja se 0% obdavčitev kapitala za lastništvo nad 20 let, po novem bo minimum 15%.
  • 8. Davčna osnova iz katere se uveljavljajo davčne olajšave in prenesene izgube je 5% prihodkov. Olajšave za razvoj in investicije ostaja nespremenjen.
  • 9. Zvišanje nominalne stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za 1% vsako leto. Torej 2020 bo 20%, 2021 bo 21% in 2022 pa 22%.
Nazaj