Pozor, razpisi za vlaganja v manj razvitih občinah

Pozor, razpisi za vlaganja v manj razvitih občinah

Pozor, razpisi za vlaganja v manj razvitih občinah

25. 01. 2012

Štirje letošnji razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada, enega od nosilcev regionalne razvojne politike pri nas.

Štirje letošnji razpisi Slovenskega regionalno razvojnega sklada, enega od nosilcev regionalne razvojne politike pri nas.

Z regionalnim razvojem se ujema tudi razvoj podeželja, katerega problematika sodi med najpomembnejše teme evropske in nacionalnih politik. Sklad prednostno dodeljuje sredstva investicijam na območjih z nižjim koeficientom razvitosti občin. Kot prednostno obliko spodbud sklad dodeljuje posojila z ugodno obrestno mero in z dobo vračanja do največ 20 let. To je ugodno predvsem v primerjavi z bančnimi investicijskimi posojili.

Za leto 2012 je Slovenski regionalno razvojni sklad napovedal naslednje razpise:

  • javni razpis za ugodna posojila podjetništvu,
  • javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012,
  • javni razpis za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi,
  • javni razpis za izvajanje regijskih garancijskih shem.

Ugodna posojila

Predvidoma februarja bo objavljen javni razpis za ugodna posojila podjetništvu, ki je razdeljen na dva dela. Prvi del bo namenjen vsem podjetnikom, razen tistim, ki vlagajo na območju pomurske regije in na obmejnem območju. Takim vlagateljem je namenjen drugi del razpisa, ki bo vseboval kombinacijo ugodnih posojil podjetnikom s subvencijo sredstev službe vlade za lokalni razvoj. Ponudili jim bodo ugodno brezobrestno posojilo ter soudeležbo nepovratnih sredstev v višini 30 odstotkov začetne naložbe.

Drugim podjetnikom bodo na voljo ugodna posojila s skupno dobo vračanja do 12 let (z že vključenim moratorijem) in do največ tri leta moratorija na odplačilo posojila. Obrestna mera je odvisna od koeficienta razvitosti občine, v kateri bo vlagatelj izvedel projekt.

Podprli bodo tudi vlaganja v kmetijsko pridelavo

Javni razpis za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti za leto 2012 napovedujejo za marec. Razpis predvideva dodeljevanje ugodnih posojilnih in nepovratnih sredstev za financiranje projektov na področju:

  • primarne pridelave v kmetijstvu,
  • podjetništva ter kmetijske predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti
  • ter nepovratnih sredstev za financiranje pripravljalnih del in vlaganj v javno infrastrukturo.

Za projekte na območju avtohtonih narodnosti je namenjenih dva milijona ugodnih posojil in 300 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Premostitvena posojila

Sklad za prvo tretjino leta napoveduje tudi premostitvena posojila v okviru javnega razpisa za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Gre za novo obliko financiranja, zato morajo pred objavo razpisa spremeniti in dopolniti splošne pogoje sklada tako, da bodo omogočali izvedbo tega projekta.

Garancije za posojila podjetnikom

Po novem zakonu o spodbujanju regionalnega razvoja v letu 2012 bo sklad pristopil k izvajanju regijskih garancijskih shem v okviru javnega razpisa za izvajanje regijskih garancijskih shem. Postopek bo dvostopenjski:

  • izbor regijskih izvajalcev,
  • javni razpis za garancije za posojila podjetnikom.

Upravičenci do garancij bodo srednja, mala in mikro podjetja ter samostojni podjetniki. Sklad jim bo ponudil subvencioniranje obrestne mere za bančna posojila za začetna vlaganja na obmejnem problemskem območju in v Pomurju ter garancije za začetna vlaganja za vso Slovenijo.

Nazaj