Poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB

Poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB

Poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB

02. 09. 2015

Razpis je namenjen organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki se pogosto srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oz. pomanjkanjem prostora za izvajanje lastne dejavnosti.

Nova Ljubljanska banka (NLB) je v lanskem letu prvič ponudila izpraznjene poslovne prostore NLB v brezplačni najem. Letos pa so v okviru programa izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva objavili drugi poziv za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov NLB.

Brezplačni najem poslovnih prostorov je prvi korak k sooblikovanju podpornega okolje za rast in razvoj malega gospodarstva. Glede na velik odziv podjetnikov so se v NLB odločili, da bodo s ponudbo za brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov nadaljevali. Skupaj z zunanjimi partnerji želijo zagotoviti infrastrukturno podporo za krepitev dejavnosti vseh vrst podjetništva v lokalnem okolju, ter omogočiti izvajanja naslednjih dejavnosti: co-working oddajo prostorov, podjetniško svetovanje, nudenje davčnih, računovodskih, marketinških in pravnih storitev, podjetniška in finančna izobraževanja ter zagotavljanje pogojev za povezovanje podpornih organizacij na področju razvoja podjetništva in mreženja.

Z zbiranjem ponudb so začeli 21. avgusta 2015.Na spletnih straneh banke so objavil poziv za zbiranje ponudb a brezplačen najem in uporabo poslovnih prostorov v lasti NLB d.d. na naslednjih lokacijah:

  • Kamnik - Duplica, Ljubljanska 45;
  • Trzin, IOC, Blatnica 1;
  • Kočevje, Trg zbora odposlancev 66;
  • Gornja Radgona, Partizanska 9a;
  • Murska Sobota, Slovenska 41;
  • Krško, Trg Matije Gubca 1

Od dneva objave pa do izteka roka za oddajo ponudb je na spletni strani dosegljiva vsa potrebna razpisna dokumentacija. Upoštevali bodo ponudbe, prispele na e-naslov: nabava.sektor@nlb.si, do vključno 4. septembra 2015, do 12. ure.

Razpis je namenjen organizacijam in podjetniškim iniciativam, ki se pogosto srečujejo s težavo nezmožnosti plačevanja najemnin oz. pomanjkanjem prostora za izvajanje lastne dejavnosti.

Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljene gospodarske dejavnosti ter druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost.

Nazaj