Poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018

Poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018

Poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov kakovosti v letu 2018

11. 09. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 9. 8. 2018 objavila Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018, v sklopu katerega je na voljo 700.000 evrov.

Vir in informacije: www.izvoznookno.si, 9. 8. 2018

Javna agencija SPIRIT Slovenija je 9. 8. 2018 objavila Javni poziv za sofinanciranje tržnih raziskav, mednarodnih forumov in certifikatov v letu 2018, v sklopu katerega je na voljo 700.000 evrov.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivnosti MSP za tri sklope:

  • SKLOP A - Tržne raziskave - Sofinanciranje upravičenih stroškov tržnih raziskav.
  • SKLOP B - Mednarodni forumi - Sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe MSP na mednarodnih forumih v tujini.
  • SKLOP C - Certifikati - Sofinanciranje upravičenih stroškov pridobivanja certifikatov.

Seštevek zneskov sofinanciranja iz vseh vlog prijavitelja na ta javni poziv, za katere so bo preverjalo izpolnjevanje pogojev javnega poziva, ne sme biti višja od 9.999,99 EUR.

Na poziv se lahko prijavi mikro, mala ali srednje velika pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji in je organizirana kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik v skladu z ZGD-1.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega poziva, je 700.000,00 EUR.

Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične 1. 1. 2018 in traja do 5. 4. 2019. Posamezen upravičenec lahko uveljavlja povračilo upravičenih stroškov in izdatkov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo.

Rok za prijavo je do 28. septembra 2018, do 13. ure.

Nazaj