Poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2012

Poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2012

Poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2012

29. 06. 2012

Predmet poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja. Subjekti inovativnega okolja so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki.

JAPTI je danes na svoji spletni strani: www.japti.si objavil javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja v letu 2012.

Predmet javnega poziva je vpis in podaljšanje vpisa v evidenco subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: evidenca), ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) v skladu s Pravilnikom o vodenju evidence subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: Pravilnik). Subjekti inovativnega okolja (v nadaljevanju: subjekti) so univerzitetni inkubatorji, podjetniški inkubatorji in tehnološki parki in so natančneje določeni v 3. členu Pravilnika.

Evidenca je sestavljena iz evidence A in B in pomeni evidenco vseh subjektov, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo in izpolnjujejo pogoje v sladu s Pravilnikom.

Vloge morajo biti oddane po pošti najkasneje do 31.08.2012 (velja poštni žig do vključno 31.08.2012) za prvo odpiranje, do 28.09.2012 (velja poštni žig do vključno 28.09.2012) in do 02.11.2012 (velja poštni žig do vključno 02.11.2012).

Dodatne informacije: Več o javnem pozivu najdete tukaj.

Nazaj