Povečana višina sredstev na razpisu za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

Povečana višina sredstev na razpisu za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

Povečana višina sredstev na razpisu za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih

19. 03. 2021

Sprememba se nanaša na višino razpisanih sredstev, ki po dodatno pridobljenih 9,2 milijona evrov znaša 14,2 milijonov evrov, podaljšuje pa se tudi obdobje javno upravičenih izdatkov.

Vir in informacije: Portal FinD-INFO, 1. 3. 2021, www.findinfo.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je, na podlagi spremenjene odločitve o podpori s strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, objavilo spremembo Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – Covid-19. Sprememba se nanaša na višino razpisanih sredstev, ki po dodatno pridobljenih 9,2 milijona evrov znaša 14,2 milijonov evrov, podaljšuje pa se tudi obdobje javno upravičenih izdatkov.

S podporo bo ministrstvo omogočilo ponovni zagon poslovne dejavnosti (področje C, SKD 2008 klasifikacije) v malih podjetjih na obmejnem problemskem območju Republike Slovenije z 10 - 49 zaposlenimi. Z dodatno pridobljenimi sredstvi bo ministrstvo lahko podprlo več podjetij, saj so vlagatelji izkazali zelo velik interes in posredovali dobro pripravljene vloge na javni razpis ter omogočilo polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Podjetjem bo omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih.

Več informacij o javnem razpisu je objavljenih na podstrani Javne objave.

Nazaj