Povabilo za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2021

Povabilo za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2021

Povabilo za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2021

07. 05. 2021

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Innorenew Coe - Center odličnosti, BF - Oddelek za lesarstvo ter Svet za les v sodelovanju s Cankarjevim domom že trinajsto leto zapored organizirajo prireditev Čar lesa.

Vir in informacije: www.podjetniski-portal.si, 21. 4. 2021

Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov Društvo za zaščito lesa Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo - Direktorat za lesarstvo, Javna agencija SPIRIT Slovenija, Innorenew Coe - Center odličnosti, BF - Oddelek za lesarstvo ter Svet za les v sodelovanju s Cankarjevim domom že trinajsto leto zapored organizirajo prireditev Čar lesa.

Ob strokovnih srečanjih, posvetih in predstavitvah bo osrednji dogodek na Dnevih slovenskega lesa promocijska razstava lesnih izdelkov v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, od 6. do 10. junija 2021.

Vabimo podjetja in vse, ki se na kakršenkoli način ukvarjate s predelavo ter obdelavo lesa oziroma proizvodnjo lesnih izdelkov, da svoje eksponate prijavite na razstavo v Cankarjevem domu. Vsem razstavljavcem omogočamo predstavitev podjetja in izdelkov v Katalogu Čar lesa 2021 ter na spletni strani Čar lesa, prav tako pa ob vhodu na razstavni oz. prireditveni prostor. Informacije o oglaševanju so vam na razpolago na spletni strani: www.carlesa.si. V času razstave bo razstavljavec lahko svoj izdelek predstavil obiskovalcem v okviru akcije »Izdelek se predstavi«.

Pogoji za sodelovanje na razstavi Čar lesa 2021

Na razstavo lahko prijavite eksponate, ki so izdelani iz masivnega in/ali vezanega lesa ter iz naprednih materialov iz lesa, kot je utekočinjen les in nanofibrilirana celuloza (NFC). Izdelki so lahko površinsko obdelani le s prosojnimi premazi. Dovoljena je tudi kombinacija lesa s kamnom in steklom, vendar ta dva materiala ne smeta prevladovati. Prav tako so dovoljeni kovinski ročaji in okovje.

Končno izbiro za uvrstitev izdelkov na promocijsko razstavo Čar lesa 2021 bo opravila strokovna komisija. Rezultate izbora in podrobnejša navodila glede dostave izbranih eksponatov boste prejeli v drugi polovici maja 2021 po elektronski pošti.

Izbrani izdelki bodo enotno označeni z imenom izdelovalca, vrsto lesa, količino CO2, ki jo izdelek prispeva k znižanju le-tega v ozračju, ter drugimi tehničnimi podatki. Fotografije izbranih izdelkov z osnovnimi podatki bodo objavljene v Katalogu Čar lesa 2021 na spletni strani Čar lesa.

Dodatne informacije in prijave

Informacijo o pogojih sodelovanja, oglaševanja in prijavni obrazec najdete na spletni strani: www.carlesa.si, kjer lahko po el. pošti pošljete prijavo izdelka na e-naslov: carlesa.prireditev@gmail.com. Za vsak izdelek, je potrebno izpolniti ločeno prijavo z označeno fotografijo.

Rok za prijavo eksponatov na razstave je je ponedeljek, 10. maj 2021 do 12 ure.

Za informacije sta vam na voljo Franc Pohleven, GSM: 031 390 393, e-naslov: franc.pohleven@bf.uni-lj.si ter Borut Kričej, GSM: 041 862 812, e-naslov: borut.kricej@gmail.com.

Nazaj