Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru programa spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru programa spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru programa spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

02. 06. 2014

V okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija, si prizadevamo spodbuditi sodelovanje z osnovnimi šolami pri pridobivanju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

V okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, si prizadevamo spodbuditi sodelovanje z osnovnimi šolami pri pridobivanju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti.

V šolskem letu 2014/2015 bomo spodbudili povečano izvajanje aktivnosti v okviru rednega učnega programa in v okviru obšolskih dejavnosti, ki so usmerjene v doseganje zastavljenih ciljev in sicer:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za podjetništvo: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavest ...,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in podjetništva za družbo,
  • spodbuditi razvijanje zavesti o podjetništvu kot družbeni kategoriji tudi zato, da se posamezniki odločajo za uresničevanje svojih idej in udejanjanja lastnih podjemov,
  • zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje učencev, staršev, učiteljev, podjetij in lokalne skupnosti.

V okviru objavljenega povabila želimo spodbuditi izvajanje aktivnosti, ki so usmerjene so v spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti, v okviru 35 šolskih ur.

Zato vabimo osnovne šole k oddaji prijave:

1. na brezplačno usposabljanje vaših učiteljev po razpisanih dveh programih, ki bodo nato v šolskem letu 2014/2015 izvedli aktivnosti s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za osnovnošolce, ki jih želimo podpreti v šolskem letu 2014/2015 in

2. za brezplačno zagotovitev materiala, ki je potreben za izpeljavo različnih kreativnih dejavnosti, gradiva in učne pripomočke za izvedbo aktivnosti s področja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti za osnovnošolce, ki jih želimo podpreti v šolskem letu 2014/2015.

Rok za prejem prijav na to povabilo je 27. junij 2014, do 13.00 ure.

Več o javnem povabilu

Nazaj