Povabilo k identifikaciji tehnoloških področij pametnih skupnosti v okviru katerih delujejo slovenska podjetja

Povabilo k identifikaciji tehnoloških področij pametnih skupnosti v okviru katerih delujejo slovenska podjetja

Povabilo k identifikaciji tehnoloških področij pametnih skupnosti v okviru katerih delujejo slovenska podjetja

10. 07. 2013

SPIRIT Slovenija, javna agencija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vabita slovenska podjetja in raziskovalne inštitucije k sodelovanju vezano na posamezna tehnološka področja v okviru tehnologij pametnih skupnosti, kjer le ta posedujejo napredne, tehnološko inovativne izdelke in storitve.

SPIRIT Slovenija, javna agencija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) vabita slovenska podjetja in raziskovalne inštitucije k sodelovanju in dopolnitvi tabele z vnosi, vezano na posamezna tehnološka področja v okviru tehnologij pametnih skupnosti, kjer le ta posedujejo napredne, tehnološko inovativne izdelke in storitve.

Zbrane informacije bodo v pomoč pri oblikovanju vsebinskih predlogov morebitnih demonstracijskih projektov v Sloveniji ter za odprto diskusijo z gospodarskimi subjekti in javnimi raziskovalnimi organizacijami (JRO) na posameznih področjih pametnih skupnosti, ki so za razvoj in ponovni zagon slovenskega gospodarstva strateškega pomena za Slovenijo.

Podatki bodo namenjeni za pomoč agenciji SPIRIT pri učinkovitejšem sodelovanju in zastopanju gospodarstva na navedenem področju.

Prosimo, da nam podatke posredujte do konca julija 2013. 

Dodatne informacije: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Gašper Vilfan, Tel: +386 590 89 530, e-naslov: gasper.vilfan@spiritslovenia.si.

Elektronski dokumenti:

Nazaj