Pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

Pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

Pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje

21. 03. 2019

Občina Kočevje je tudi letos razpisala nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva - Rok za oddajo vlog je 1. april - Subvencioniranje najemnin le v ožjem mestnem jedru.

Vir in informacije: Dolenjski list, 7. 3. 2019, www.dolenjskilist.si, Avtor: M. Leskovšek-Svete

Na voljo je 130 tisoč evrov

Občina Kočevje je tudi letos razpisala nepovratna sredstva za pospeševanje razvoja gospodarstva - Rok za oddajo vlog je 1. april - Subvencioniranje najemnin le v ožjem mestnem jedru.

Občina Kočevje je 18. februarja na svoji spletni strani objavila razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kočevje za leto 2019. Čas za oddajo vlog je do 1. aprila, v teh dneh pa naj bi občina organizirala tudi informativni dan, na katerem bodo lahko zainteresirani za prijavo dobili pojasnila in odgovore na morebitna vprašanja.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 130 tisoč evrov, namenjeni pa so za pet ukrepov. Največ denarja, kar 80 tisoč evrov, je namenjenega za ukrep Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - dotacije, 2 tisoč evrov pa za subvencije obrestnih mer znotraj ukrepa Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj.

28 tisoč evrov so namenili za spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja, 10 tisoč za spodbujanje razvoja socialnega podjetništva ter po 5 tisoč evrov za spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva ter subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov v zasebni lasti v ožjem mestnem jedru Kočevja.

Na razpis se lahko javijo samostojni podjetniki posamezniki, mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po ZGD-1, nepridobitne pravne osebe, ki so registrirane po zakonu o socialnem podjetništvu, in zadruge, registrirane po zakonu o zadrugah, za pomoč pa lahko zaprosijo tudi prosilci s sedežem, podružnico ali poslovno enoto v občini Kočevje, pod pogojem, da na območju občine Kočevje dejavnost tudi opravljajo.

Nazaj