Posodobitev financiranja raziskav v EU

Posodobitev financiranja raziskav v EU

Posodobitev financiranja raziskav v EU

28. 05. 2009

Evropska komisija je predstavila poročilo o napredku v prvih dveh letih 7. okvirnega programa EU za raziskave in razvoj (7OP), ki se konča leta 2013.

Evropska komisija je predstavila poročilo o napredku v prvih dveh letih 7. okvirnega programa EU za raziskave in razvoj (7OP), ki se konča leta 2013. Izkazalo se je, da je ta največji program EU, namenjen financiranju raziskav in razvoja, s proračunom 54 milijard EUR za obdobje sedmih let primeren odziv na gospodarske in družbene potrebe EU.
 
Njegova struktura in novi instrumenti pomagajo, da se EU uspešneje spopada z izzivi. Prednostna področja, kot so okolje, energetika ali nanotehnologije, prispevajo k vzpostavitvi trajnostnega gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, saj se med drugim v okviru tehnoloških platform pod vodstvom industrije določajo teme, ki ustrezajo dolgoročnim potrebam industrije. Evropski raziskovalni svet podpira naše najboljše raziskovalce, da lahko z znanstveno odličnostjo tekmujejo na svetovni ravni. Skupne tehnološke pobude zajemajo nove projekte v javnem in zasebnem sektorju, ki imajo povsem nove tehnološke in finančne razsežnosti. 7OP ima s proračunom, ki se bo do leta 2013 letno povečeval za 13 %, pomembno vlogo pri spopadanju EU s sedanjo krizo. V poročilu so poudarjeni preostali izzivi 7OP, kot so večje sodelovanje novih držav članic, udeležba MSP in upravna poenostavitev.

Več informacij o poročilu najdete na spletni strani EEN. Vabimo vas, da si preberete tudi dodatne informacije o možnostih financiranja raziskav in razvoja za MSP.

 

Nazaj