Poslovna odličnost - podaljšan rok za prijavo na javni razpis

Poslovna odličnost - podaljšan rok za prijavo na javni razpis

Poslovna odličnost - podaljšan rok za prijavo na javni razpis

27. 05. 2020

Javna agencija SPIRIT Slovenija obvešča podjetja, da je podaljšala rok za prijavo na javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020, in sicer so prijave tako možne do vključno 29. 6. 2020.

Naša država je že pred dobrima dvema desetletjema poslovno odličnost prepoznala kot pomemben temelj v doseganju globalne konkurenčnosti na vseh področjih. Model odličnosti EFQM podpira trajnostni gospodarski razvoj z uporabo načel odličnosti in širjenjem najboljših praks vodenja organizacij. Vpeljevanje načel poslovne odličnosti po tem modelu podjetjem pomaga pri prepoznavanju njihovih prednosti, kot tudi priložnosti za izboljšave, nakaže pa jim tudi pot k izboljšanju poslovnih rezultatov.

Lani sta se na javni razpis prijavili dve organizaciji: podjetje Lotrič meroslovje, d. o. o. v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v zasebnem sektorju ter Termoelektrarna Brestanica v kategoriji organizacij z manj kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju. Obe sta z doseženimi rezultati ocenjevanja dokazali uspešno uporabo evropskega modela odličnosti in bili nagrajeni z mednarodno veljavnim certifikatom »Prepoznani v odličnosti« EFQM: LOTRIČ Meroslovje z doseženimi več kot 550 točkami s certifikatom EFQM Priznani v odličnosti 5 zvezdic, ki je tudi prejelo državno priznanje za poslovno odličnost ter Termoelektrarna Brestanica z doseženimi več kot 400 točkami s certifikatom EFQM Priznani v odličnosti 4 zvezdice. 

Razpis je na voljo na tej povezavi.

Sicer pa pod okriljem SPIRIT Slovenija v tem času potekajo kalibracije za vse ocenjevalce in razsodnike, ki sodelujejo v postopku priznanje RS za poslovno odličnost. Gre za vsakoletno enodnevno usposabljanje, obvezno za vse, ki želijo sodelovati v ocenjevalni komisiji za tekoče leto ocenjevanja organizacij in katerega namen je nadgraditi in uskladiti njihove kompetence.

Nazaj