Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2008

Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2008

Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2008

22. 05. 2009

Za leto 2008 je AJPES do 31. marca 2009 predložilo podatke iz letnih poročil 51.997 gospodarskih družb, 67.222 samostojnih podjetnikov posameznikov in 301 zadruga.

Za leto 2008 je AJPES do 31. marca 2009 predložilo podatke iz letnih poročil 51.997 gospodarskih družb, 67.222 samostojnih podjetnikov posameznikov in 301 zadruga. Na podlagi teh podatkov   je AJPES izdelala:

  1. Informacijo o poslovanju gospodarskih družb v letu 2008
  2. Informacijo o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2008

Podatke iz letnih poročil za leto 2008 je AJPES predložilo 51.997 družb, kar je 6,6 % več kakor za leto 2007. Po podatkih Poslovnega registra Slovenije je bilo v letu 2008 ustanovljenih 6.253 družb, za 20 % več kakor v preteklem letu, prenehalo pa je 2.587 družb, 55 % več kakor v preteklem letu. V letu 2008 je bilo uvedenih 222 stečajnih postopkov družb, 8 % več kakor v preteklem letu, in 28 prisilnih poravnav. Med družbami je bilo 92,4 % mikro, 4,6 % majhnih, 1,5 % srednjih in 1,5 % velikih družb.

Na rezultate poslovanja so odločilno vplivale družbe s področja predelovalnih dejavnosti, s področja trgovine, vzdrževanja in popravila motornih vozil ter s področja finančnih in zavarovalniških dejavnosti. Največji vpliv na rezultate poslovanja so imele družbe iz Osrednjeslovenske regije, pomembneje pa so k rezultatom prispevale še družbe iz Jugovzhodne Slovenije in Gorenjske regije.

Podatke iz letnih poročil za leto 2008 je AJPES predložilo 67.210 majhnih podjetnikov.

Vir: AJPES

Nazaj