Poslanci sprejeli novelo zakona o socialnem podjetništvu

Poslanci sprejeli novelo zakona o socialnem podjetništvu

Poslanci sprejeli novelo zakona o socialnem podjetništvu

08. 03. 2018

Državni zbor je 15. februarja 2018 sprejel novelo zakona o socialnem podjetništvu, ki naj bi med drugim z odpravo nekaterih omejitev spodbudila ustanavljanje in delovanje tovrstnih podjetij.

Objavljeno: STA, 15. 2. 2018, www.sta.si

Državni zbor je 15. februarja 2018 sprejel novelo zakona o socialnem podjetništvu, ki naj bi med drugim z odpravo nekaterih omejitev spodbudila ustanavljanje in delovanje tovrstnih podjetij.

Osnovni namen je odpraviti tiste zakonske pomanjkljivosti, ki so odvračale podjetnike od registracije socialnega podjetja.

Novela bo med drugim odpravila delitev socialnih podjetij na tip A (ki izvajajo dejavnost, ki zagotavlja pozitivne družbene učinke) in tip B (ki zaposlujejo določen delež težje zaposljivih oseb), tako da bodo ta podjetja pozitivne družbene učinke zagotavljala ali iz naslova poslovne dejavnosti ali iz naslova zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Z odpravo tega razlikovanja tudi ne bo več letnega poročanja o številu in strukturi zaposlenih ter doseženih prihodkih iz naslova opravljanja dejavnosti.

Z novelo želijo okrepiti tržno naravnanost teh podjetij, torej prodajo njihovih izdelkov ali storitev na trgu.

Novela bo odpravila zahtevo, da mora socialno podjetje v roku enega leta od registracije zaposliti vsaj eno osebo, v roku dveh let od registracije pa vsaj dve osebi. Ključen pogoj za zaposlovanje v socialnem podjetju je namreč dovolj velik obseg prihodkov, ki jih ustvari na trgu.

Novela bo tudi odpravila omejitev registracije statusa socialnega podjetja za invalidska podjetja in zaposlitvene centre.

Z novelo želijo poudariti, da je socialno podjetništvo del širšega konteksta socialne ekonomije. Svet za socialno podjetništvo bo po novem svet za socialno ekonomijo, strategija razvoja socialnega podjetništva pa strategija razvoja socialne ekonomije.

Nazaj