Portal E-Vem z novo elektronsko storitvijo: Oddaja vloge za dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

Portal E-Vem z novo elektronsko storitvijo: Oddaja vloge za dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

Portal E-Vem z novo elektronsko storitvijo: Oddaja vloge za dovoljenje za prebivanje in delo tujcev

06. 08. 2018

Letos junija je v storitvi E-Vem oz. SPOT (Slovenska Poslovna Točka) zaživela nova storitev: možnost oddaje e-vloge za prva dovoljenja za prebivanje in delo za tujce.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 27. 7. 2018, www.findinfo.si, Avtor: Nataša Prostor, specialistka za delovno pravo in zaposlovanje tujcev, Trgotur d.o.o.

Letos junija je v storitvi E-Vem oz. SPOT (Slovenska Poslovna Točka) zaživela nova storitev: možnost oddaje e-vloge za prva dovoljenja za prebivanje in delo za tujce. Delodajalci so to možnost z veseljem pozdravili, saj so pričakovali, da bo zadeva delovala na podoben način kot se že sedaj oddajajo ostale vloge preko e-vem sistema (prijava delavca v obvezno socialno zavarovanje, spremembe oz. odjave delavcev,…). In kako postopek poteka?

Glavnino vlog predstavljajo vloge za prvo prebivanje in delo za državljane Bosne in Hercegovine, zato temu namenjamo še posebno pozornost. Portal omogoča zelo dobro in razumljivo oddajo vloge. Odgovorno osebo, ki vlogo oddaja, vodi skozi celoten postopka, v primerih, ko določene priloge kot podjetje oz. delodajalec ne priloži, vas o tem še posebej opozori. S tega vidika je zadeva zelo dobro pripravljena. Prednost je tudi ta, da so na strani e-vem dostopna tudi zelo pregledna in jasna navodila, kako je potrebno vlogo oddati.

Se pa v nadaljnjem procesu pojavljajo procesna neskladja in navzkrižja, zaradi česar se postopek kljub temu zakomplicira. Ko je vloga po elektronski poti dostavljena na Upravno enoto, kjer se dovoljenja za prebivanja urejajo, UE skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku zahtevajo določena dokazila k vlogi, ki morajo biti overjena in prevedena. Tako 3. odstavek 173. člena Zakona o splošnem upravnem postopku določa, da kadar predloži stranka listino v prepisu, kot fotokopijo ali kot elektronsko kopijo, lahko uradna oseba, ki vodi postopek, zahteva vpogled v izvirno listino. Uradna oseba ugotovi, ali se prepis oziroma kopija ujema z izvirnikom. To ugotovitev zaznamuje na prepisu oziroma kopiji. Po 177. členu Zakona o splošnem upravnem postopku je določeno, da se morajo listinam, sestavljenim v tujem jeziku, predložiti overjeni prevodi, če je to potrebno. Po določilih Zakona o tujcih - ZTuj-2  so v 111. členu navedeni samo podatki, ki so potrebni za izdajo dovoljenja za prebivanje. Ni pa jasnih navodil, kakšne morajo biti te overitve. Prav tako je na vlogi - prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za prebivanje in delo - določeno, kakšna dokazila naj oseba priloži k vlogi. Tudi tukaj ni jasnih opredelitev ali navodil glede prevodov in overitev.

Tako se v praksi delodajalci srečujejo s težavami in daljšim birokratskim postopkom, ki je odvisen od presoje, notranje politike in internega dogovora Upravne enote. Nekatere Upravne enote namreč v skladu z zakonodajo od delodajalcev oz. vlagateljev zahtevajo, da predložijo vse overjene kopije, vse prevode v slovenski jezik, na nekaterih Upravnih enotah pa originali in prevodi niso potrebni in jih ne zahtevajo.

Za delodajalce to predstavlja predvsem časovno potraten proces - kljub pravilni in zahtevani dokumentaciji, se naknadno izkaže, da so potrebne dopolnitve. Tako tudi tujim državljanom, katerim urejamo delovna dovoljenja, povzročamo dodatne stroške, prav tako pa se že tako dolgotrajen postopek pridobivanja dovoljenja za zaposlitev in nato še dovoljenja za prebivanje, dodatno zavleče.

Delodajalci bi želeli, da bi se na Upravnih enotah izoblikovala enotna praksa z natančnimi navodili in jasno opredelitvijo dokumentov, ki se prilagajo k vlogi (vključno z navodili glede morebitnih overitev, originalov in prevodov).

Namen delodajalcev ni izigravanje zakonodaje, si pa želijo jasnih in konkretnih navodil, s čimer bodo njihovi postopki pravilno in časovno optimalno urejeni. Glede na trenutno stanje v državi in gospodarske potrebe, naročila in ohranjanje konkurenčnosti, je dodatna delovna sila iz tujine nujno potrebna, zato pri pridobivanju dovoljenj enotni postopki pomenijo veliko prednost za zasebni sektor.

Nazaj