Ponudba podjetniškega sklada 2013 ne bo okrnjena

Ponudba podjetniškega sklada 2013 ne bo okrnjena

Ponudba podjetniškega sklada 2013 ne bo okrnjena

12. 11. 2012

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo predvidoma tudi prihodnje leto kljub rezanju državnega proračuna še vedno ponujal garancije za zavarovanje bančnih posojil in subvencije za zagon podjetij.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) bo predvidoma tudi prihodnje leto kljub rezanju državnega proračuna še vedno ponujal garancije za zavarovanje bančnih posojil in subvencije za zagon podjetij.

SPS načrtuje tudi izvedbo novih razpisov, vendar o tem za zdaj ne more dati podrobnejših informacij. Kot pravijo, je njihova prednost predvsem ta, da niso odvisni od tekočega proračuna države, temveč imajo lastna sredstva in sredstva v upravljanju v obliki garancijskih skladov oziroma holdinškega sklada (tudi evropska sredstva).

Zato bodo tudi v prihodnjem letu sposobni ponuditi podobno vrednost ugodnih finančnih sredstev za podjetniški sektor brez večjih obremenitev državnega proračuna. Edina sredstva, ki so vezana na proračun, so subvencije za zagon inovativnih podjetij in te utegnejo biti v prihodnjem letu omejene.

Pri spodbudah ne gre pozabiti na prosta sredstva podprtih družb tveganega kapitala, ki so v obliki kapitalskih vložkov namenjena visokotehnološkim podjetjem s potencialom hitre rasti in prodora na globalni trg. Podpore v obliki teh sredstev sicer ne izvaja neposredno SPS, temveč družbe tveganega kapitala, v katere je z 49-odstotnim deležem vstopila država.

Najbolj iskane garancije

Tudi letos je tako kot prejšnja leta največ povpraševanja po garancijah za zavarovanje bančnih posojil, ki malim in srednjim podjetjem poleg ugodnejšega zavarovanja znižuje tudi stroške kreditiranja. Podjetja so namreč deležna nižje obrestne mere, ki je šestmesečni EURIBOR plus 1,95 odstotne točke, hkrati pa omogoča daljšo ročnost posojila in možnost izkoriščanja moratorija pri vračilu posojila.

Zakaj so podjetja najpogosteje neuspešna pri razpisih

Nazaj