Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina na podlagi ZPGVCEP

13. 09. 2022

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP; Uradni list RS, št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022) bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Podjetja bodo prejela pomoč v dveh tranšah. Za upravičene stroške v obdobju junij 2022 - september 2022 bodo sredstva izplačana do 31. 12. 2022, za upravičene stroške v obdobju oktober - december 2022 pa do 15. 3. 2022.

Za prejem pomoči je pomembno, da je vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Z oddajo vloge se pravica do pomoči za gospodarstvo prenese na upravičenca.

SPIRIT Slovenija, javna agencija bo naknadno objavila dodatne informacije o načinu oddaje vloge, vzpostavljen bo tudi center za tehnično podporo pri oddaji vlog. Dodatne informacije in  pojasnila v zvezi s prijavo so dosegljiva na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Na posamezna vprašanja vam ne bomo odgovarjali s povratnim elektronskim sporočilom. Vprašanja in odgovori bodo smiselno uvrščeni v rubriko Odgovori na vprašanja.

Nazaj