Pomembno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022

Pomembno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022

Pomembno obvestilo za upravičence do pomoči zaradi visokih cen energentov za leto 2022

17. 01. 2023

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022 (ZPGVCEP), da morajo v skladu s 7. odstavkom 8. člena do 31. 1. 2023 do 12:00 v aplikaciji JRP (https://jrp.spiritslovenia.si/Prijava) vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov iz. 5. člena ZPGVCEP, ki so jih v vlogi zgolj ocenili. Aplikacija JRP bo za vnos dejanskih podatkov odprta od 15. januarja 2023, 12:00 do 31. januarja 2023, 12:00.

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 10. 1. 2023, www.gov.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obveščata upravičence, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina po Zakonu o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina za 2022 (ZPGVCEP), da morajo v skladu s 7. odstavkom 8. člena do 31. 1. 2023 do 12:00 v aplikaciji JRP (https://jrp.spiritslovenia.si/Prijava) vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov iz. 5. člena ZPGVCEP, ki so jih v vlogi zgolj ocenili. Aplikacija JRP bo za vnos dejanskih podatkov odprta od 15. januarja 2023, 12:00 do 31. januarja 2023, 12:00.

Pri tem upravičence opozarjamo, da se - v kolikor do 31. januarja 2023, do12:00 ne vpišejo dejanskih podatkov - odrekajo drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti (oktober, november, december 2022) niso upravičeni do nje.

Prav tako jih obveščamo, da je 15. 1. 2023 rok, do katerega so upravičenci dolžni pisno, na elektronski naslov: energenti@spiritslovenia.si obvestiti pristojni organ:

  • če so naknadno ugotovili, da jim je bila odobrena oziroma izplačana previsoka pomoč glede na dejansko nastale stroške, ali da niso izpolnjevali pogojev za njeno pridobitev (6. odstavek 10. člena)
  • v primeru, da je od uveljavitve zakona prišlo do izplačila dobičkov, lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2022 ali za leto 2022 (7. odstavek 10. člena).

Upravičenci, ki so pristojni organ o tem že obvestili ali že vrnili sredstva, bodo v mesecu januarju prejeli odločbe oz. ugotovitvene sklepe.

Vsebinska vprašanja v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP sprejemajo na e-naslov: energenti@spiritslovenia.si.

Za tehnično podporo pri oddaji dejanskih podatkov bo vzpostavljen klicni center, ki bo deloval od 16. 1. 2023 do 31. 1. 2023, in sicer vsak delavnik med 9. in 17. uro.

Upravičenci lahko tekoča obvestila v zvezi s pomočjo po ZPGVCEP spremljajo na spletni strani: www.spiritslovenia.si/razpis/392.

Nazaj