Poleti bodo podjetjem na voljo dodatna sredstva za zaposlitev invalidov

Poleti bodo podjetjem na voljo dodatna sredstva za zaposlitev invalidov

Poleti bodo podjetjem na voljo dodatna sredstva za zaposlitev invalidov

02. 02. 2012

Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov podjetjem izplača vsako leto več subvencij in nagrad.

Sklad za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov podjetjem izplača vsako leto več subvencij in nagrad

Čeprav se je zaradi krize zaposlovanje invalidov v zadnjih letih zmanjšalo, pa je prav to potrebno za uspešno črpanje sredstev iz sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov. Poleti lahko od sklada pričakujemo dodatne finančne spodbude podjetjem.

Ker se invalidi uvrščajo med težje zaposljive kadre, so za njihovo zaposlovanje na voljo različne spodbude in olajšave. Za to od konca leta 2004 večinoma skrbi Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (SVZI). Ta je odgovoren tudi za izračun obveznosti delodajalcev, preverja nadomestne izpolnitve kvote, izplačuje subvencije in nagrade ter skrbi za izterjavo neplačnikov. Skladno s poslovnim načrtom lahko sklad razpiše tudi dodatne spodbude za zaposlovanje invalidov prek javnih razpisov, a te lahko pričakujemo šele poleti.

Več

Nazaj