Pol milijarde za podporo MSP

Pol milijarde za podporo MSP

Pol milijarde za podporo MSP

24. 09. 2013

Banka SID in vlada sta 10. septembra s podpisom pogodbe med gospodarskim ministrom Stankom Stepišnikom in predsednikom uprave SID Sibilom Svilanom, ustanovili 500 milijonov evrov težak sklad za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij (MSP).

Posojila bodo na voljo oktobra, po ugodni obrestni meri

Banka SID in vlada sta 10. septembra s podpisom pogodbe med gospodarskim ministrom Stankom Stepišnikom in predsednikom uprave SID Sibilom Svilanom, ustanovili 500 milijonov evrov težak sklad za spodbujanje razvoja malih in srednjih podjetij (MSP).

Prva posojila podjetjem bodo izplačana oktobra, ko bo država vplačala svoj delež, obrestna mera za razvojne projekte pa bo znašala največ tri odstotne točke nad euriborom. Država bo v sklad prispevala 120 milijonov evrov iz državnega proračuna, 380 milijonov pa bo zagotovila banka SID s povratnimi sredstvi, zadolžitvijo pri EIB in na mednarodnih trgih. S tem denarjem bo podprtih najmanj sto razvojnih projektov podjetij, do konca leta 2016 pa naj bi bilo zagotovljeno financiranje najmanj tisoč mikro, malih in srednjih podjetij.

V banki SID bodo za financiranje pripravili štiri kreditne linije. Prva (v vrednosti 42 milijonov evrov) bo mikrofinanciranje MSP, z zneski kreditov od 30 do sto tisoč evrov, druga (v vrednosti 333 milijonov evrov) bo namenjena kreditiranju v zneskih od sto tisoč do milijona evrov, tretja linija (83 milijonov evrov) vključuje financiranje naložb in zaposlovanja prek komercialnih bank s krediti do pet milijonov evrov, z dveletnim moratorijem, četrta linija (42 milijonov evrov) pa prinaša financiranje raziskav, razvoja in inovacij s krediti do deset milijonov evrov.

Za pridobitev posojil, ki bodo zaradi dostopnosti in nizke obrestne mere imela status državne pomoči, bodo podjetja morala izpolnjevati nekatere stroge finančne pogoje (upoštevajoč neto finančni dolg, lastniški kapital in dobiček), poravnane bodo morala imeti obveznosti iz naslova obveznih dajatev in ne bodo smela biti »družba v težavah«.

Nazaj