Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana)

Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana)

Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana)

17. 05. 2013

Regionalni razvojni center Koper (RRC) je 13. maja 2013 objavil 2. javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana).

Regionalni razvojni center Koper (RRC) je 13. maja 2013 objavil 2. javni poziv za vključitev v operacijo Podjetno v svet podjetništva 2013 za Obalno-kraško regijo (občine Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana).

Ciljna skupina so osebe, ki imajo višjo, visoko izobrazbo, magistrski ali doktorski naziv, so stare manj kot 35 let in so vpisane v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje oz. druge osebe v skladu z določili tega javnega poziva.

Kandidati bodo v obdobju petih mesecev na podlagi identificiranih podjetniških idej individualno ali v skupinah razvijali podjetniške ideje s ciljem samozaposlitve, zaposlitve v svojem podjetju ali zaposlitve pri drugih delodajalcih. V tem obdobju bodo morali pripraviti poslovni načrt bodočega podjetja oz. druge pravne oblike, njihova uspešnost pa se bo spremljala v obdobju enega leta po zaključku usposabljanja.

Udeleženci bodo pri Regionalnem razvojnem centru Koper redno zaposleni za čas usposabljanja, ki traja pet mesecev. Za to obdobje jim pripada plača v višini minimalne plače in vsa nadomestila, ki pripadajo delavcu v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Deset izbranih udeležencev se bo v operacijo vključilo 1. 7. 2013.

Javni predstavitvi poziva:

  • Petek, 17. 5. 2013 ob 10. uri v Sežani (PIC Inkubator Sežana, konferenčna dvorana, Kraška ul. 2) in
  • Ponedeljek, 20. 5. 2013 ob 10. uri v Kopru (Zavod za zaposlovanje, Kmečka ul. 2). 

Prijave: Rok za prijavo je 3. junij 2013.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, vodja projekta mag. Tina Jančar Matekovič, Tel: (05) 66 37 582, e-naslov: tina.matekovic@rrc-kp.si, www.rrc-kp.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2. prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«.Operacijo delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nazaj