Podjetništvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Podjetništvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

Podjetništvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju

30. 11. 2008

JAPTI je član ekspertne skupine pri Evropski komisiji za „Podjetništvo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju".

 

Predstavnica JAPTI se je 26. novembra 08 udeležila 3. koordinacijskega sestanka v Bruslju za spodbujanje podjetniškega poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET).
Komisija je uvodoma predstavila dve novi iniciativi za večje sodelovanje med posameznimi ukrepi: Pilotno uvajanje programa mobilnosti: Erazmus za podjetništvo - za potencialne podjetnike in nove podjetnike ter Visokonivojski refleksijski sestanki za podjetniško izobraževanje.

Komisija se je odločila za ta pristop, ker želi sistematični napredek pri uvajanju podjetništva v redni šolski sistem. Ustanovljeni regionalni klastri (s področij izobraževanja in gospodarstva) bodo v pomoč posameznim državam pri uvedbi podjetništva v šolski sistem.

Ekspertna skupina VET se je tokrat sestala zaradi nadgradnje popisanega stanja podjetništva v poklicnem izobraževanju. Ugotovitve na podlagi prispevkov 19 držav, med njimi tudi Slovenije, so:
- podjetništvo je večinoma vključeno v nacionalni kurikulum (večinoma izbirno, medtem, ko je v nekaterih državah obvezno),
- kljub vključenosti v nacionalne kurikulume je pomanjkanje na področju podjetništva veliko (zgolj 8 držav poroča, da je med 90 - 100% dijakov vključenih v podjetniške vsebine in tudi v teh osmih državah so pomanjkljivosti v učinkovitosti izvajanja podjetniških vsebin),
- usposabljanje za samozaposlitev je v redno izobraževanje vključeno v polovici držav; v drugih državah je cilj podjetniškega usposabljanja širši, ciljan na razvoj mehkejših podjetniških veščin,
- usposobljenost učiteljev podjetništva je skoraj v vseh državah opisana kot problem (vsaj v praktičnem znanju podjetništva, če ne že v teoretičnem). Sistematičnega pristopa k usposabljanju učiteljev ni, zgolj posamezna izobraževanja,
- ni večjih administrativnih ovir pri sodelovanju šol s podjetji, sodelovanje je generalno dobro razvito.

Eksperti predlagajo tudi, da:
- se zagotovi primerno usposabljanje za učitelje,
- se zagotovi vključitev pravih podjetnikov v izobraževanje,
- se podjetništvo vpne v vse vsebine poklicnega izobraževanja,
- naj bo podjetništvo dostopno vsem dijakom/študentom kot pravica,
- je potrebno promovirati preizkušene metode (mini podjetja ali projektno delo z resničnimi podjetji v lokalnem okolju,...)

V prihodnje bo ekspertna skupina delovala v definiranju dobrih praks in nadaljevala s strukturiranim pristopom uvajanja podjetništva v redni šolski sistem.

 

Nazaj