Podjetniški sklad z vavčerji v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem

Podjetniški sklad z vavčerji v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem

Podjetniški sklad z vavčerji v pomoč mikro, malim in srednjim podjetjem

18. 02. 2019

Slovenski podjetniški sklad uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnih področij, med drugim za zaščito intelektualne lastnine, digitalizacijo in krožno gospodarstvo.

Vir in informacije: STA, 6. 2. 2019, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad uvaja nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnih področij, med drugim za zaščito intelektualne lastnine, digitalizacijo in krožno gospodarstvo. Najvišja vrednost, ki jo podjetje lahko pridobi za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 evrov.

Nov program bo mikro, malim in srednjim podjetjem omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Podjetjem bodo na voljo vavčerji s področij zaščite intelektualne lastnine, internacionalizacije, prenosa lastništva in statusnega preoblikovanja podjetij, digitalizacije in omogočitvene tehnologije, krožnega oz. zelenega gospodarstva, prototipiranja ter certifikati kakovosti in poslovne odličnosti.

Podjetniški sklad bo za vsako skupino vavčerjev objavil javni poziv. Na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja bodo podjetja pridobila sofinanciranje v višini 60 odstotkov.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 evrov, skupna višina vavčerjev, ki jih podjetje lahko koristi, pa znaša največ 30.000 evrov na leto.

Prva dva vavčerja sta že objavljena, ostali pa se bodo objavljali postopoma v prihodnjih mesecih. Namen in cilj javnega poziva za vavčerje za certifikate kakovosti je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja ter dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Cilj poziva javnega poziva za vavčerje za zaščito intelektualne lastnine pa je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zaščiti svoje intelektualne lastnine, kar bo prispevalo k njihovi rasti in ugledu in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja. Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti.

Mikro, malim in srednjim podjetjem je za pripravo vloge na voljo tudi brezplačna pomoč na Slovenskih poslovnih točkah - Spot, ki so na voljo v vseh statističnih regijah.

Nazaj