Podjetniški sklad z novimi spodbudami za mala in srednja podjetja

Podjetniški sklad z novimi spodbudami za mala in srednja podjetja

Podjetniški sklad z novimi spodbudami za mala in srednja podjetja

17. 02. 2021

Vir in informacije: STA, 12. 2. 2021, www.sta.si

Slovenski podjetniški sklad malim in srednjim podjetjem ponovno ponuja vavčerje za različne poslovne storitve. Na voljo jih je za nekaj več kot 10 milijonov evrov, z njimi pa nameravajo podpreti okoli 2500 vavčerskih projektov. Obenem je sklad v Uradnem listu RS objavil javni razpis za zagon inovativnih podjetij.

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300 do 10.000 evrov, ki jih lahko mala in srednja podjetja koristijo za različne poslovne storitve, med drugim za certifikate kakovosti, za patente, modele znamke, internacionalizacijo, digitalizacijo.

S pomočjo vavčerjev bodo podjetniki lahko pridobili do 60 odstotkov sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje pa bo lahko koristilo največ tri vavčerje na leto oz. do najvišje možne vrednosti 30.000 evrov na leto.

Posebnost vavčerjev ta, da gre za enostavne spodbude malih vrednosti, ki so na voljo vse leto, oddaja vloge pa je enostavna in povsem digitalizirana. Javni pozivi zanje so objavljeni na spletni strani sklada.

Hkrati je podjetniški sklad v Uradnem listu RS objavil tudi spodbude za zagon inovativnih podjetij. Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 evrov razvijala produkte in jih lansirala na trg.

Zagonsko spodbudo bodo lahko koristila mikro in mala podjetja, ki so se pri pristojnem organu registrirala v obdobju med 1. januarjem 2020 do vključno 15. marca 2021. Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 evrov subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah.

Pred prijavo na razpis imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis, do 18. marca tudi možnost prijave v predselekcijski postopek tekmovanja Start up Slovenija, kjer lahko pridobijo do 35 točk. Te se bodo upoštevale na razpisu. Rok za oddajo vlog je 13. april 2021, do 14. ure.

Nazaj