Podjetniški sklad s tremi milijoni evrov spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih

Podjetniški sklad s tremi milijoni evrov spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih

Podjetniški sklad s tremi milijoni evrov spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih

18. 08. 2016

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za 3,2 milijona evrov spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2016 in 2017.

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za 3,2 milijona evrov spodbud za zagon podjetij v problemskih območjih v letih 2016 in 2017. Ukrep gospodarskega ministrstva, ki je bil preteklo leto prvič izveden preko podjetniškega sklada, se bo nadaljeval in bo okrepil 80 novonastalih podjetij ter pomagal zmanjševati brezposelnost.

Novonastala podjetja iz problemskih območjih bodo lahko spodbudo prejela v obliki nepovratnih sredstev do višine 40.000 evrov v obdobju dveh let, je navedeno v razpisu.

Podjetja, ki bodo upravičena do sofinanciranja projektov, morajo biti iz vzhodne kohezijske regije in imeti sedež podjetja na območju občin Pomurske regije, Pokolplja, Maribora s širšo okolico, Hrastnika, Radeč ali Trbovelj.

Z razpisom želi sklad spodbuditi zagon podjetij ter posledično znižati njihovo stopnjo umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšati konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Poleg zagona novih podjetij pa je cilj javnega razpisa tudi zmanjšanje razvojnega zaostanka v problemskih območjih.

Upravičena podjetja lahko prejmejo do 40.000 evrov nepovratnih sredstev za zagon podjetja, biti pa morajo registrirana v obdobju od 1. januarja 2014 do 23. avgusta 2016.

Novoustanovljena podjetja lahko sredstva prejmejo v dveh letnih izplačilih, in sicer do največ 15.000 evrov v letošnjem letu in do največ 25.000 evrov v prihodnjem letu. Rok za oddajo vloge v letošnjem letu je 23. avgust.

Nazaj