Podjetniški sklad s prvim letošnjim razpisom za mikrokredite

Podjetniški sklad s prvim letošnjim razpisom za mikrokredite

Podjetniški sklad s prvim letošnjim razpisom za mikrokredite

12. 02. 2016

Slovenski podjetniški sklad je 29. januarja 2016 objavil prvi letošnji razpis za mikrokredite v skupni višini pet milijonov evrov. Posojila so namenjena mikro in malim podjetjem, ki bodo tako lahko na enostaven način prišla do zelo ugodnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Slovenski podjetniški sklad je 29. januarja 2016 objavil prvi letošnji razpis za mikrokredite v skupni višini pet milijonov evrov. Posojila so namenjena mikro in malim podjetjem, ki bodo tako lahko na enostaven način prišla do zelo ugodnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Mikro in mala podjetja lahko kandidirajo za finančna sredstva v višini do 25.000 evrov, postopek pridobitve mikrokredita je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki nižjih zahtev po zavarovanju, nižji obrestni meri in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita.

Obrestna mera je tako fiksna in znaša 2,5 odstotka, ročnost kredita je največ 60 mesecev z moratorijem do pol leta, stroškov kredita pa ne zaračunajo.

Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, omogoča omenjenemu segmentu podjetij, ki se sicer soočajo s težavami pridobivanja svežih finančnih virov, pridobitev ugodnih likvidnih sredstev za tekoče poslovanje podjetij oziroma za financiranje manjših investicij.

Sklad bo sicer v naslednjih tednih objavil še vse ostale načrtovane razpise za mikro, mala in srednje velika podjetja - skupno skoraj 132 milijonov evrov ugodnih finančnih spodbud. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški, nekaj finančnih sredstev bo namenjenim še posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja.

Slovenski podjetniški sklad je v minulem letu 776 mikro, malim in srednje velikim podjetjem razdelil 106,5 milijona evrov finančnih spodbud in tako izkoristil vsa razpoložljiva sredstva. Največji delež, kar 84 odstotkov spodbud, so namenili v obliki garancij za zavarovanje bančnih kreditov.

Nazaj